Brabantse Delta

3. Ruud van Bremen, Lage Zwaluwe

Op grond van mijn achtergrond, bijna 35 jaar gewerkt bij  de Rijkswaterstaat, en hierbinnen,  bij diverse diensten, meen ik een waardevolle bijdrage te kunnen leveren via de Algemene Waterschapspartij Brabantse Delta, aan het waterschap Brabantse Delta en de bevolking binnen dit gebied.
Door de functie die ik vervulde had ik frequent contact met waterschappen met name daar waar belangen van het Rijk en het Waterschap en de Bevolking moet worden gewogen en oplossingsgerichte mogelijkheden moeten worden gezocht voor ondermeer de kwaliteit van het oppervlaktewater, de adequate waterbeheersing en de bescherming tegen het buitenwater.