Brabantse Delta

5. Bob van der Laan

Als geboren Zeeuw woonachtig in West-Brabant besef je je wellicht nog meer dan andere mensen, hoe belangrijk ieders veiligheid is. Het onderhoud van waterstoppers of –doorvoerders is letterlijk van levensbelang en mag nooit een speelbal van politieke belangen zijn. En daar kunt u van op aan als u AWP stemt.

Mijn input bestaat in de breedste zin des woords eruit om ook een partij te zien als een organisatie: Elke organisatie zou een resultaatgerichte samenhang van mensen met een gelijkgestemd doel moeten zijn. Alle acties en daarbij behorende uitgaven (uw geld!) moeten in het belang zijn van dat doel.
Hoe vaak zien we niet dat dit niet het geval is? Ik voel het altijd als mijn uitdaging de betrokkenen effectief de kant van het doel op te bewegen, zodat u resultaat ervaart.