Brabantse Delta

Nieuws en opiniestukken

Publicatie 'niet bang voor water?' Hans Middendorp

Nieuws Lees de publicatie ‘niet bang voor water?’ van Hans Middendorp over wat de waterschappen voor je doen ......

Hoge biodiversiteit vergroot effectiviteit ecosysteemdiensten

Nieuws Hoge biodiversiteit vergroot effectiviteit ecosysteemdiensten Hoge biodiversiteit heeft ook effect op effectiviteit van waterzuivering Maatschappelijk......

Markpontje bij Terheijden

Nieuws   Markpontje bij Terheijden vaart weer! bron: BN de Stem Al vijf jaar vaart veerman Theo Stikkers (71) van de ene naar de andere Markoever om fi......

22 maart Wereldwaterdag

Nieuws wereldwaterdag, zeg je ook dank je wel tegen kraanwater   Wereldwijd hebben bijna een miljard mensen geen schoon drinkwater, bij ons komt het ......

Droppie Water! website met kinderinformatie over kerntaken waterschappen

Nieuws   Droppie Water leert basisschoolleerlingen door spelletjes en oefeningen over het werk dat de waterschappen doen. De Unie van Waterschappen ri......

Overstromingsrisico’s wereldwijd in kaart

Nieuws   Rivieroverstromingen treffen jaarlijks 21 miljoen mensen over de hele wereld. Als gevolg van klimaatverandering en bevolkingsgroei worden rond ......

Nieuwe leven voor Cruijslandse kreken

Nieuws   Nieuw leven voor de Cruijslandse kreken   Bijzonder aan het project is de wijze waarop het tot stand is gekomen, namelijk in samenwerking......

dijken en gravinnen

Nieuws Marga Kool, Tanja Klip-Martin en Hetty Klavers, drie vrouwen die altijd een paar kaplaarzen in de auto hebben liggen. Ze zijn dijkgraven, voorzitters ......

Vissers hengelen naar een baan bij het waterschap

Nieuws foto: Een vader is met zijn zoon aan het vissen. Fotograaf Hollandse Hoogte Vissers, schaatsers en schippers ruiken kansen bij de waterschapsverkiezi......

Erfgoedagenda waterschapsverkiezingen 2015

Nieuws WATERSCHAPPEN ZIJN EEUWENOUD ÉN HEEL MODERN. HUN ERFGOED STAAT VOLOP IN DE BELANGSTELLING. DE KOMENDE DECENNIA STAAN WE OPNIEUW VOOR GROTE OPGAVEN, W......

Watergebruikers rond Volkerak-Zoommeer in kaart gebracht

Nieuws Watergebruikers rond Volkerak-Zoommeer in kaart gebracht door Onderzoekers en studenten van onderzoeksgroep Waterveiligheid en Ruimtegebruik van de H......

videofragmenten over water en de AWP door Hans Middendorp

Nieuws   Wat is een waterschap?  https://www.youtube.com/watch?v=pgDEmxFN9vY Water heeft geen politieke kleur  https://www.youtube.com/watch?v=pspjwC......

Boek: Niet Bang Voor Water?

Nieuws promotie filmpje boek https://www.youtube.com/watch?v=QEUm9RsEIXg&feature=youtu.be Wat de Waterschappen voor je doen. Het  boek is speciaal voor ......

Radioverslagen hoogwater 1995 te beluisteren

Nieuws   foto: Duikers bij een praatpal op de ondergelopen A2 in 1995. Foto Jan Verhoeff https://www.youtube.com/watch?v=g6uWSxjAB8c Hoogwater 1995 Bom......

Veel werkzaamheden gepland op de vestingwallen in Tholen

Nieuws foto: BN de Stem Marcella Davidse   Lees meer: De werkzaamheden zijn o.a.: De biotoop van molen de Hoop  verbeteren Bomen rooieen Nieuwe bomen ......

Benedensas wil natuurpoort worden

Nieuws     Lees meer:   Tot Waterpoort en Landschappen van Allure wordt Benedensas al gerekend, maar als het aan de familie Akkermans ligt ko......

Natuurlijk riet: Bevermanagement

Nieuws   foto: BN de Stem Chris van Gurp Er komen steeds meer bevers. Nakomelingen van de Biesbosch-bevers zakken langzaam maar zeker af naar onze binn......

Waterbeheer in Nederland

Nieuws   Nederlands waterbeheer klaar voor de toekomst. De OESO ziet het Nederlandse waterbeheer als ‘wereldwijde referentie’. Waterschappe......

de Vaart in het centrum van Zevenbergen

Nieuws     http://centrumontwikkelingzevenbergen.nl/ ......

'Verval in Roode Vaart Zevenbergen vereist een schutsluis'

Nieuws Lees meer: Als de Roode Vaart ooit helemaal wordt opengegraven zal er in of vlak bij het centrum van Zevenbergen een sluis nodig zijn. Dat vergt een i......

Stuwkracht in waterschappen komt niet van de gevestigde politieke partijen, maar van onafhankelijke partijen als AWP.

Nieuws     http://www.algemenewaterschapspartij.nl/uploads/waterschappen/aaenmaas/Interview%20Peter%20Vonk%203e%20versie%20DEF%20tbv%20AWP%20Aa%20......

januari 2015 foto's van hoog water in West-Brabant

Nieuws http://www.bndestem.nl/foto-s/hoogwater-in-west-brabant-1.4708602 ......

Hoogwaterbesef: krijt blauwe lijn op je huis, zo hoog komt het

Nieuws     http://www.bndestem.nl/regio/breda/hoogwaterbesef-krijt-blauwe-lijn-op-je-huis-zo-hoog-komt-het-1.4739666 ......

Hoog water in Bredase singels

Nieuws     http://www.bndestem.nl/regio/breda/hoog-water-in-bredase-singels-geen-zorgen-1.4707462 ......

Bovensas gestremd vanwege verontreiniging

Nieuws h   ttp://kijkopsteenbergen.nl/nieuws/bovensas-gestremd-vanwege-verontreiniging.html ......

Waterkwaliteit Kleine Melanen Bergen op Zoom nog altijd niet goed

Nieuws http://www.bndestem.nl/regio/bergen-op-zoom/waterkwaliteit-kleine-melanen-bergen-op-zoom-nog-altijd-niet-goed-1.4723348 ......

Versterking van dijken langs Vliet Mark en Dintel

Nieuws   foto: BN de Stem   http://www.bndestem.nl/regio/roosendaal/versterking-van-dijken-langs-vliet-mark-en-dintel-1.4718729 ......

Gemeenten helpen bij verbeteren dijken in West-Brabant

Nieuws http://www.bndestem.nl/regio/breda/breda/gemeenten-helpen-bij-verbeteren-dijken-in-west-brabant-1.4717252 ......

Plannen voor uitbreiding kerkhof Klundert niet uitvoerbaar

Nieuws http://www.bndestem.nl/regio/moerdijk/plannen-voor-uitbreiding-kerkhof-klundert-niet-uitvoerbaar-1.4703126 ......

Grote Melanen, Halsteren

Nieuws http://www.bndestem.nl/regio/bergen-op-zoom/herstelplan-de-groote-melanen-in-halsteren-1.4697032 ......

Uitbreiding begraafplaats Klundert kan anders, maar kost meer

Nieuws http://www.bndestem.nl/regio/moerdijk/klundert/uitbreiding-begraafplaats-klundert-kan-anders-maar-kost-meer-1.4692921 ......

Watersportbond vindt haven Zevenbergen 'gemiste kans'

Nieuws Lees meer: Het Koninklijke Nederlands Watersport Verbond vindt een haven door het centrum van Zevenbergen zonder doorvaartroute ‘een gemiste kan......

Zeedijk en Groene Dijk Etten-Leur moeten groener

Nieuws     http://www.bndestem.nl/regio/etten-leur/zeedijk-en-groene-dijk-etten-leur-moeten-groener-1.4674684 ......

Voorbereidingen op open graven van haven Zevenbergen

Nieuws In het centrum van Zevenbergen beginnen deze week de werkzaamheden die uiteindelijk moeten leiden tot het open graven van de Roode Vaart door het stad......

Brabantse Delta Breda baggert gedeelte Mark

Nieuws     http://www.bndestem.nl/regio/breda/brabantse-delta-breda-baggert-gedeelte-mark-1.4657335 ......

3e Waterpoortconferentie

Nieuws     http://www.waterpoortwerkt.nl/terugblikken-op-de-3e-waterpoortconferentie/ ......

Volkerak-Zoommeer weer zout

Nieuws http://www.waterpoortwerkt.nl/volkerak-zoommeer-weer-zout/?fb_ref=Default ......

Oude zeedijk langs Volkerak en Zoommeer wordt verbeterd

Nieuws   foto: BN de Stem   http://www.bndestem.nl/regio/bergen-op-zoom/dijk-langs-volkerak-en-zoommeer-wordt-verbeterd-1.4546087 ......

waterschappen nieuwe partner van Waterspaarders

Nieuws http://www.brabantsedelta.nl/nieuws/2014/09/waterschappen-nieuwe-partner-van-waterspaarders.html ......

Volkerak-Zoommeer wordt grootste waterberging

Nieuws     http://www.bndestem.nl/regio/bergen-op-zoom/volkerak-zoommeer-wordt-grootste-waterberging-1.4436128 ......

Varendoejesamen: Veilig langs een veerpont 2014

Nieuws   De regio Brabant heeft samen met regio Limburg een film geregisseerd “Veilig langs een Veerpont”. Deze film is een gezamenlijke pr......

RTL VaarTV in Waterpoort!

Nieuws     http://www.youtube.com/watch?v=-bEh6PcLETc ......

Watersportverbond ziet kansen in doorsteek Zevenbergse Mark

Nieuws Vanwege de verzilting van het Volkerak-Zoommeer worden er  plannen gemaakt voor een nieuwe doorsteek tussen de Mark bij Zevenbergen en het Hollands D......

Nieuws ......