De Dommel

Clemens Verhoeven

Al meerdere jaren ben ik werkzaam in de internationale water sector. Deze dagelijkse praktijk ervaring, wil ik namens de AWP inzetten in het waterschapbestuur.
Besturen vanuit kennis en kunde is daarbij het motto.
Mijn aandachtspunten voor de komende jaren zijn; veilig en schoon water als nalatenschap voor de generaties van de toekomst en een gezond financieel beleid.