De Dommel

Tineke Linssen

Water is van ons allemaal
Mijn naam is Tineke Linssen en ik woon in Veldhoven.

Tijdens mijn lange politieke periode In de  gemeenteraad in Veldhoven ben ik steeds meer geïnteresseerd geraakt in alle aspecten van de waterhuishouding in onze omgeving. Als pedagoog in de kinderopvang staan goede ontwikkelingskansen van kinderen bij mij centraal.

Voor mij is voldoende en veilig water een belangrijk onderdeel van onze leefomgeving en voor de toekomt van kinderen.  Het lijkt zo vanzelfsprekend dat er overal en altijd  schoon  water uit de kraan komt, dat er bijna onzichtbaar een riool onder de grond is met afvoerputten in de straat en een goede zuivering van het ingezamelde rioolwater. Ook vinden we het heel gewoon dat er voldoende water is voor de boeren,  industrie en onze tuin, dat we kunnen zwemmen in schoon zwemwater en kunnen wandelen of fietsen in mooie natuur met beken en vennen. Zonder goed waterbeheer met hoogwaardige kennis en vakmanschap zou dit allemaal niet mogelijk zijn. Eeuwenlang hebben waterschappen deskundig en betrouwbaar het waterbeleid in Nederland geregeld .  Maar vreemd genoeg weten veel mensen  niet  meer wat het waterschap doet en hoe belangrijk ze zijn voor ons welzijn, veiligheid , gezondheid, natuur en directe leefomgeving.

Door de huidige klimaatverandering met droogte en stortbuien beseft men weer dat voldoende en schoon  water  niet vanzelfsprekend meer is en dat men samen verantwoordelijk is voor  een betrouwbaar en betaalbaar watersysteem. Er moet samengewerkt worden op het gebied van natuur en milieu, landbouw, recreatie en ruimtelijke ordening in het belang van toekomstige generaties. Precies datgene wat het waterschap  in onze omgeving doet! Daarom wil ik me de komende jaren inzetten voor het waterschap de Dommel.
In het filmpje van basisschool de Startbaan in Eindhoven kun je zien hoe kinderen zelf denken over het belang van water.     https://youtu.be/mLppm1DcdWE