De Dommel

RECHTGEZET

Onder het kopje “Op welke partijen kunnen we stemmen?” In het artikel “De belangrijkste taken van het waterschap” ED, pagina 4 van 26 februari mis ik de meest belangrijke nl. de Algemene Waterschapspartij (AWP). Een onafhankelijke waterpartij die geen politieke binding heeft met Den Haag en graag haar deskundigheid inzet op bestuurlijk gebied en op het gebied van water. Vandaar de slogan “AWP niet politiek wel deskundig” in deze verkiezingstijd. De inwoners hoeven niet blanco te stemmen, zoals journalist Theo Dersjant in het er bovenstaande artikel “Eigenlijk allemaal blanco stemmen voor waterschap” uitdraagt. Er zijn meerdere partijen die zich inzetten voor de boeren, bedrijven en de natuur. Juist daarom geeft de AWP de inwoners meer aandacht. Het zijn uiteindelijk de inwoners die het meeste belastinggeld opbrengen voor de uitvoering van de taken van het waterschap.
Leonie Bruggink-van der Steen, Lijstrekker AWP De Dommel

11 december 2020 HAC Weekblad voor Cranendonck, Hamont-Achel en Pelt

Nieuws In het HAC Weekblad van 11 december 2020, dat verschijnt in Cranendonck, Hamont-Achel en Pelt staat een interessant artikel over Leonie Bruggink ̵...

Begroting waterschap De Dommel 2020 en de AWP

Nieuws Begroting waterschap De Dommel 2020 en de AWP In een tijd waar alles duurder wordt, stijgen ook de tarieven voor de waterschapsbelastingen. De Algemen...

2 november 2019 Leonie Bruggink - Van der Steen in hoofdbestuur Algemene Waterschapspartij

Nieuws Algemene Waterschapspartij vergroot diversiteit in het hoofdbestuur Leonie Bruggink–Van der Steen (Waterschap De Dommel), Glenny Davidse (Waterschap...

19 mei 2019 Gebiedsbod Het Groene Woud

Nieuws Gebiedsbod Het Groene Woud IMG_5014 Film Gebiedsbod Het Groene Woud 50 agrarisch ondernemers uit Boxtel en Oirschot maken een plan voor klimaat robuus...

1 mei 2019 Burgemeester Roland van Kessel bezoekt Rioolwaterzuivering in Soerendonk

Nieuws Burgemeester Roland van Kessel bezoekt Rioolwaterzuivering in Soerendonk In het kader van zijn kennismaking met de inwoners uit Cranendonck heeft burg...

Leonie Bruggink - van der Steen beëdigd

Nieuws Op donderdag 28 maart 2019 is Leonie Bruggink – van der Steen beëdigd als lid van het Algemeen Bestuur van Waterschap De Dommel. Wij hebben all...