De Dommel

Burgemeester Roland van Kessel bezoekt Rioolwaterzuivering in Soerendonk

In het kader van zijn kennismaking met de inwoners uit Cranendonck heeft burgemeester Roland van Kessel op woensdag 1 mei de Rioolwaterzuivering in Soerendonk bezocht. Leonie Bruggink, wederom benoemd als lid van het Algemeen Bestuur van Waterschap De Dommel en als zodanig ook ambassadeur van het waterschap, heette hem welkom. Samen met de heer Lex Huibers, waarnemend watergraaf, werd het gezelschap rondgeleid over de zuivering door operator Paul Postuma. Zo kreeg de heer van Kessel uitleg over hoe het grootste deel van het Cranendonckse afvalwater gezuiverd wordt. Enige jaren geleden is de zuivering in Soerendonk geheel gerenoveerd en voldoet sindsdien aan de normen van de Kaderrichtlijn Water.
Vindt u het ook interessant om te weten wat er met ons afvalwater gebeurt? Kom dan naar de Open Dag op de RWZI te Soerendonk op 19 mei 2019. Graag tot ziens op Zondag Waterdag!

 

Gebiedsbod Het Groene Woud

Nieuws Gebiedsbod Het Groene Woud IMG_5014 Film Gebiedsbod Het Groene Woud 50 agrarisch ondernemers uit Boxtel en Oirschot maken een plan voor klimaat robuus...

Leonie Bruggink - van der Steen beëdigd

Nieuws Op donderdag 28 maart is Leonie Bruggink – van der Steen beëdigd als lid van het Algemeen Bestuur van Waterschap De Dommel. Wij hebben alle ver...

Vroeger al!

Nieuws Water, dat wat je vroeger al interesseerde vind je nu nóg steeds belangrijk! Jolande Michiels (10 jaar) Nu kandidaat 11 Kijk bij de foto’s voor...

Schande!

Nieuws RECHTGEZET Onder het kopje “Op welke partijen kunnen we stemmen?” In het artikel “De belangrijkste taken van het waterschap” ED, pagina 4 van ...

Jeugdbestuurder van Waterschap De Dommel Juliëtte van Deutekom

Nieuws Lijsttrekker Leonie Bruggink in gesprek met jeugdbestuurder van waterschap De Dommel Juliëtte van Deutekom. Sinds januari 2019 maakt zij deel uit van...

Onze lijsttrekker Leonie Bruggink - van der Steen

Nieuws Leonie Bruggink – van der Steen   Lijst 7   Nr 1   AWP De Dommel ...