De Dommel

RECHTGEZET

Onder het kopje “Op welke partijen kunnen we stemmen?” In het artikel “De belangrijkste taken van het waterschap” ED, pagina 4 van 26 februari mis ik de meest belangrijke nl. de Algemene Waterschapspartij (AWP). Een onafhankelijke waterpartij die geen politieke binding heeft met Den Haag en graag haar deskundigheid inzet op bestuurlijk gebied en op het gebied van water. Vandaar de slogan “AWP niet politiek wel deskundig” in deze verkiezingstijd. De inwoners hoeven niet blanco te stemmen, zoals journalist Theo Dersjant in het er bovenstaande artikel “Eigenlijk allemaal blanco stemmen voor waterschap” uitdraagt. Er zijn meerdere partijen die zich inzetten voor de boeren, bedrijven en de natuur. Juist daarom geeft de AWP de inwoners meer aandacht. Het zijn uiteindelijk de inwoners die het meeste belastinggeld opbrengen voor de uitvoering van de taken van het waterschap.
Leonie Bruggink-van der Steen, Lijstrekker AWP De Dommel

Gebiedsbod Het Groene Woud

Nieuws Gebiedsbod Het Groene Woud IMG_5014 Film Gebiedsbod Het Groene Woud 50 agrarisch ondernemers uit Boxtel en Oirschot maken een plan voor klimaat robuus...

Burgemeester Roland van Kessel bezoekt Rioolwaterzuivering in Soerendonk

Nieuws Burgemeester Roland van Kessel bezoekt Rioolwaterzuivering in Soerendonk In het kader van zijn kennismaking met de inwoners uit Cranendonck heeft burg...

Leonie Bruggink - van der Steen beëdigd

Nieuws Op donderdag 28 maart is Leonie Bruggink – van der Steen beëdigd als lid van het Algemeen Bestuur van Waterschap De Dommel. Wij hebben alle ver...

Vroeger al!

Nieuws Water, dat wat je vroeger al interesseerde vind je nu nóg steeds belangrijk! Jolande Michiels (10 jaar) Nu kandidaat 11 Kijk bij de foto’s voor...

Jeugdbestuurder van Waterschap De Dommel Juliëtte van Deutekom

Nieuws Lijsttrekker Leonie Bruggink in gesprek met jeugdbestuurder van waterschap De Dommel Juliëtte van Deutekom. Sinds januari 2019 maakt zij deel uit van...

Onze lijsttrekker Leonie Bruggink - van der Steen

Nieuws Leonie Bruggink – van der Steen   Lijst 7   Nr 1   AWP De Dommel ...