Volg ons op Facebook!

Volg ons op Facebook en blijf op de hoogte van de laatste berichten uit het veld!


Home » Waterschappen » De Stichtse Rijnlanden

AWP De Stichtse Rijnlanden

Visie van de Algemene WaterschapsPartij op Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden

Het waterschap kent 3 verschillende gebieden. Dat vraagt om gedifferentieerd waterbeleid.

 1. In het oosten liggen de hoge zandgronden, waar uitdroging de gezondheid van natuur en milieu tegengaat. AWP zet in op: Verminder grondwateronttrekking en bevorder bodem infiltratie.
   
 2. In het midden ligt het stedelijk gebied dat beschermd moet worden tegen (rivier-) overstromingskansen. AWP zet in op: “droge voeten door het bergen van water in stedelijke waterwegen en benut dit voor mobiliteit en recreatie
   
 3. In het westen ligt het groene hart. Door veenoxidatie hebben we een bodemdaling van ca. 1 cm/jaar en tegelijkertijd een even grote zeespiegelstijging geeft risico’s op ondergrondse zeewaterstromen. Er is nu al verzilting van het oppervlaktewater. Tijd voor nieuw beleid: “Functie volgt peil”. Een waterpeil dat niet meer tot bodemdaling leidt is ons uitgangspunt en de functie van de gronden (agrarisch, natuur, bewoning) wordt daaraan aangepast. Dit geeft economische kansen voor nieuwe natte teelten zoals algenteelt.

Een eerlijke prijs en effectieve en duurzame inzet van middelen. AWP zet in op een eerlijke lastenverdeling, door nadere analyse van het huidige systeem en zo nodige ontwikkeling van een alternatief. Daarnaast stuurt AWP aan efficiënte inzet van middelen. HDSR heeft 17 waterzuiveringen, terwijl Delfland met twee keer meer inwoners er maar twee hebben. Wat is het meest doelmatig? Wij willen dat laten onderzoeken op mogelijkheden voor optimalisering. Daarnaast moeten waterzuiveringen een ander doel krijgen. Het gaat niet meer om afval verwerken, maar om kansen voor energiewinning en water- en grondstoffenhergebruik. Dat vraagt om een pro-actieve opstelling van het waterschap. Het AWP wil investeren in een goede balans tussen duurzame innovaties en lagere belastingen voor de burger.

Contact gegevens Albert Jansen
Email: albert.wic@ziggo.nl
Tel: 06 53 73 71 97

AWP De Stichtse


Rijnlanden


  Fractieleden

 • Albert Jansen (Utrecht)
 • Coördinator van het AWP-team. E-mail: albert.wic@ziggo.nl

  » Lees meer

 • Steunleden

 • Henk Nap (Driebergen)
 • Een leefbaar, duurzaam en veilig Nederland voor iedereen tegen lage kosten.

  » Lees meer

 • Esselien de Leeuw (De Meern)
 • water bewust, duurzaam en doelmatig

  » Lees meer

 • Carel Dieperink (Utrecht)
 • Alles is water of zou dat moeten zijn!!

  » Lees meer

 • Andries Heidema (Houten)
 • Duurzaam waterbeheer voor nu én voor later!

  » Lees meer

 • André van Zutphen (Kockengen)
 • Vol passie, onderzoekend leergierig en oplossingsgerichtheid zal ik zoeken naar beste oplossingen voor het gebied van HDSR

  » Lees meer

 • Tom Trouwborst (Zeist)
 • Goed waterbeheer vraagt aandacht voor de kwaliteit (gezondheid) en kwantiteit (veiligheid) van het water in de gehele waterketen, van afvalwater tot drinkwater.

  » Lees meer

 • Dirk Verbaan (Nieuwegein)
 • Ik ben opgegroeid bij sloot en wetering, toen je de planten, vissen, salamanders en de bodem van de sloot nog kon zien. Dit moeten we weer mogelijk maken!

  » Lees meer

 • Kaj Hendriks (De Bilt)
 • Goed waterbeheer is net topsport!

  » Lees meer