De Stichtse Rijnlanden

Aly Hiemstra

Water is elementair voor het leven op aarde

We hebben voldoende water nodig van een goede kwaliteit.

Onze voorouders hebben er voor gekozen om zich te vestigen in deze mooie lage landen. Nu komen er Japanners per bus naar onze polders om zich te verwonderen en verbazen dat wij hier durven te wonen. Zonder waterbeheer zou je op het laagste punt in Nederland bijna zeven meter onder water staan. Zelf staan we er eigenlijk nooit bij stil dat we wonen tussen de rivieren die het smelt- en regenwater van Europa afvoeren en tegelijkertijd grenzen aan de zee die maar blijft stijgen.

Mijn ervaring is dat de meeste mensen niet vaak nadenken over het belang van water of wat hun eigen bijdrage zou kunnen zijn aan schoon en voldoende water. Mijn ambitie is om de uitdagingen van het waterschap met de inwoners te delen om vervolgens samen te kijken hoe we deze doelen kunnen bereiken. Het waterschap doet dit al met de grote partijen in het gebied zoals de LTO en het Utrechts landschap maar eigenlijk nooit met ons als inwoners. Terwijl wij wel een wezenlijke bijdrage kunnen leveren! Denk aan het inrichten van een groene tuin waar regenwater in de bodem kan zakken in plaats van via bestrating naar de put en in het riool stroomt. Denk aan een regenton of regenbassin waarin je water opvangt om later je de tuin mee te besproeien. Denk aan het loskoppelen van je regenpijp zodat het regenwater van je dak (heel veel) niet meer in het riool verdwijnt. Denk aan alles wat je met het water weg laat stromen van vaatwasser blokje tot shampoo: welke zaken zijn schadelijk voor het milieu en kun je (als je daar voor kiest) beter mijden?

Ik denk dat heel veel inwoners met de juiste informatie graag een bijdrage willen leveren en ik zie het als een taak van het waterschap om hen te informeren en adviseren.

Mijn speerpunt: Betrokken ….. mensen echt serieus nemen

Naar: Volgende kandidaat / AWP Kandidatenlijst