De Stichtse Rijnlanden

Andrea Keessen

Ik ben Andrea Keessen en werk als docent/onderzoeker op het gebied van milieurecht en waterrecht bij de Universiteit Utrecht. Ik heb veel onderzoek gedaan naar de juridische mogelijkheden om klimaatverandering en vervuiling aan te pakken en watergebruik te verduurzamen.

Het Nederlandse waterbeheer vind ik fascinerend omdat het staat en valt met goede samenwerking. Er zijn geen linkse of rechtse dijken. Iedereen heeft behoefte aan droge voeten en schoon en voldoende water.

Desalniettemin moeten er belangrijke keuzes worden gemaakt bij de aanpak van de uitdagingen waar de maatschappij – en dus ook het waterschap – voor staat: klimaatverandering, bodemdaling, het verlies van biodiversiteit en watervervuiling door plastic, overbemesting en gevaarlijke stoffen.

Met de AWP wil ik me er voor inzetten dat het waterschap doet wat het kan om te vergroenen en de vervuilers te laten betalen, zodat de kosten eerlijk worden verdeeld.

Mijn speerpunt: Kwaliteit ….. geen viezigheid in ons water

Mijn nieuwsberichten:

Naar: Volgende kandidaat / AWP Kandidatenlijst