De Stichtse Rijnlanden

Bonne van der Veen

Genieten van water

Ik ben Bonne van der Veen (39) en woon samen met mijn vriendin en twee kinderen met veel plezier in Wijk bij Duurstede. In het dagelijks leven werk ik als bestuurskundig adviseur bij Deltares, een kennisinstituut op gebied van water, bodem en ondergrond. Ik hou me daar momenteel onder andere bezig met het verder brengen van de mogelijkheid om thermische energie uit de rivier of andere grote oppervlaktewateren te halen. Dit kan potentieel veel warmte opleveren die gebruikt kan worden als alternatief voor gas. Dit kan dus een wezenlijke bijdrage gaan leveren ten behoeve van de energietransitie, zeker in die steden of dorpen die nabij oppervlaktewater gelegen zijn.

Die energietransitie, en de achterliggende doelstelling van het reduceren van onze CO2 uitstoot is naar mijn mening van wezenlijk belang voor de leefbaarheid van ons land en ook voor het gebied van HDSR. We staan met de voortschrijdende klimaatverandering en bodemdaling in het veenweide gebied voor een aantal grote opgaven die keuzes vergen. Opgaven waarin waterschappen mijns inzien een cruciale rol spelen.

Omdat Wijk bij Duurstede aan de Lek ligt fiets ik geregeld een stukje langs de dijk om te genieten van de uiterwaarden. Helaas moet dit grotendeels op de dijk en dus is het oppassen voor de landbouw voertuigen, auto’s, motoren en overige fietsers. Ik ben van mening dat de inwoners van het HDSR gebied, rekening houdend met de natuur, moet kunnen genieten van het water. Dit moet dan wel op veilige en duurzame wijze kunnen. Ik ben daarom absoluut voorstander van het op beperkte schaal aanleggen van fietspaden in de uiterwaarden zodat mensen en vooral ook kinderen veilig kunnen genieten van het moois dat onze natuur te bieden heeft.

Het AWP staat voor een deskundige afweging. Een afweging op basis van argumenten, zonder politieke inkleuring vooraf. Ik ben er van overtuigd dat dat de enige manier is waarop we lange termijn grote opgaven met elkaar kunnen oplossen en op de korte termijn genuanceerde afwegingen kunnen maken tussen belangen van burgers, natuur, recreatie,  bedrijven en de landbouw.

Mijn speerpunt: Genieten ….. plezier met water

Naar: Volgende kandidaat / AWP Kandidatenlijst