De Stichtse Rijnlanden

Carel Dieperink

Waterveiligheid en waterkwaliteit

Sinds mijn jeugd in Culemborg heb ik belangstelling voor de kwaliteit van het water. In die tijd was de Lek zo smerig dat we er niet meer in mochten zwemmen. Gelukkig is de situatie nu beter, maar we zijn er nog lang niet! Ook waterveiligheid boeit mij. Nadat ik in 1995 mijn ouders moest evacueren uit Culemborg omdat de dijken het dreigden te begeven ben ik goed van doordrongen dat het leven in de lage landen niet  zonder risico’s is – zeker in deze tijden van klimaatverandering.

Ik ben momenteel namens de AWP duo-lid van de commissie Systeem, Kwaliteit en Keten (SKK) van het hoogheemraadschap. In deze commissie breng ik met veel plezier mijn kennis en ervaring op het gebied van het waterbeleid in.

Ik ben als Bestuurskundige afgestudeerd in de Openbare Financiën en vervolgens gepromoveerd in de Milieuwetenschappen op een proefschrift over de aanpak van de Rijnvervuiling. In het dagelijks leven werk ik bij het Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling van de Universiteit Utrecht als senior docent en senior onderzoeker in de milieuwetenschappen en het watermanagement. In mijn onderwijs en onderzoek richt ik me met name op watervraagstukken. Centrale thema’s hierbij zijn de implementatie van de Europese waterrichtlijnen, innovaties in het stedelijk waterbeheer en grondwaterwinning en bodemdaling.

Na een aantal bestuurlijke jaren in de sportwereld (als jeugdvoorzitter  en vice-voorzitter van UVV in Utrecht) vind ik het een uitdaging om een bijdrage te leveren aan het verduurzamen van het water in ons gebied.

Klik hier voor een uitgebreider CV

Mijn speerpunt: Genieten ….. plezier met water

Mijn nieuwsberichten:

Naar: Volgende kandidaat / AWP Kandidatenlijst