De Stichtse Rijnlanden

Jaap Verweij

Deskundig bestuur,  eerlijke lastenverdeling

Vanuit de Algemene Waterschapspartij (AWP) wil ik me inzetten voor de waterbelangen van alle burgers in het waterschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR). Mijn motivatie om bestuurlijk actief te zijn ligt in de betrokkenheid bij onze maatschappij. Het waterbeheer moet goed geregeld zijn, ook voor de komende generaties. Dat vraagt om een deskundig bestuur, dat zorgt voor een open communicatie en weloverwogen en transparante besluiten.

Kort wil ik me voorstellen. Ik woon in Woerden en ben 56 jaar. Het waterbeheer heeft altijd mijn belangstelling gehad en ik werk al vele jaren met enthousiasme en overtuiging in de watersector.

  • Afgestudeerd aan de Landbouw Universiteit Wageningen – op het gebied van waterbeheer & irrigatie – en aansluitend ruim twee jaar ontwikkelingswerk in Zambia.
  • Daarna was ik 5 jaar werkzaam bij een ingenieurs- en adviesbureau op het gebied van water- en grondwatervraagstukken.
  • Vervolgens 12,5 jaar bij een waterschap gewerkt, respectievelijk als beleidsmedewerker, afdelingshoofd en projectmanager.
  • Momenteel voor het elfde jaar werkzaam bij Rijkswaterstaat. De eerste jaren heb ik leiding gegeven aan enkele rivierverruimingsprojecten langs de Nederrijn. Op dit moment ben ik programmamanager voor crisismanagement en informatievoorziening water bij het Watermanagementcentrum Nederland (WMCN). Naast de advisering bij watercrises (te hoog, te weinig of te vies water) ben ik op landelijk niveau de trekker van de samenwerking op het gebied van watercrises, zoals droogte & overstromingen.

De Algemene Waterschapspartij (AWP) kan in het waterschapsbestuur een belangrijke bijdrage leveren. De AWP kan in het bestuur het verschil maken. Zo is er meer aandacht nodig voor het stedelijk waterbeheer, de klimaatverandering en de kansen voor duurzaamheid & innovatie.

Een ander belangrijk speerpunt waar ik me voor in wil zetten is een eerlijkere verdeling van de kosten. De waterschapslasten komen nu voor een te groot deel bij de burgers terecht. Een herziening van het belastingsysteem is daarom noodzakelijk. We willen een eerlijkere lastenverdeling, waarbij de vervuiler betaalt of degene die van het waterbeheer profiteert.

In de afgelopen (ruim) 15 jaar was ik al actief lid van het waterschapsbestuur in onze regio. Mijn kennis en ervaring zal ik ook in de komende jaren graag in zetten. Het zou mooi zijn als de Algemene Waterschapspartij dan ook kan deelnemen aan het dagelijks bestuur van het waterschap. Namens de AWP ben ik hiervoor beschikbaar.

Mijn speerpunt: Betrokken ….. mensen echt serieus nemen

Mijn nieuwsberichten:

Naar: Volgende kandidaat / AWP Kandidatenlijst