De Stichtse Rijnlanden

Kees van Leeuwen

Watermanagement & Innovatie

Kees van Leeuwen is principal scientist bij KWR en hoogleraar Water Management and Urban Development aan de Universiteit Utrecht. Hij publiceerde meer dan 200 rapporten en publicaties en 2 edities van een boek over risicobeoordeling van chemische stoffen. Bij KWR richt hij zich op stedelijk waterbeheer in Europese steden en risicobeoordeling van stoffen. Hij coördineert de City Blueprint actie in het kader van het European Innovation Partnership on Water (EIP Water).

Mijn speerpunt: Toekomstvast ….. ook voor onze kinderen

Naar: Volgende kandidaat / AWP Kandidatenlijst