De Stichtse Rijnlanden

Sophie Moinier

Ik ben Sophie Moinier (30 jaar) en ik ben werkzaam als landschapsecoloog bij Deltares, een kennisinstituut op het gebied van water, bodem en infrastructuur.

Als kind wilde ik de wereld veranderen. Ik was gefascineerd door de grote onderzoekers van weleer, die soms hun leven opofferde voor de wetenschap. Ik besloot te gaan voor een carriere in de biomedische wetenschap, met de ambitie de wereld beter te maken door onderzoek naar nieuwe medicijnen. Mijn impact op het welzijn van de wereld bleek daar echter minder groot en minder zichtbaar dan ik had gehoopt. Uiteindelijk kwam ik uit bij landschapsecologie; de studie van de ecosystemen, landschappen en daarmee ook de studie van de wereld om ons heen.

Water is een belangrijk onderdeel van ieder landschap; het vormt een schakel tussen de losse elementen en transporteert belangrijke voedingsstoffen en afvalstoffen. Soms hebben we teveel water en krijgen we natte voeten. Op andere momenten hebben we juist te weinig en kennen we perioden van droogte. Wanneer we slim met het water in onze leefomgeving durven omgaan, kunnen we huidige en toekomstige uitdagingen het hoofd bieden. Hiervoor is kennis van het watersysteem cruciaal.

Deze kennis komt niet alleen vanuit waterschappen, gemeenten of de wetenschap, maar juist ook uit de praktijk. De boer weet tenslotte het beste hoe het er op zijn land aan toe gaat en de burger merkt als eerste dat de straat blank staat na een hoosbui. Ik vind het belangrijk dat het waterschap actief de samenwerking met burgers opzoekt, daarin transparant is en de burgers serieus neemt.

Met mijn lidmaatschap van de Algemene Waterschapspartij wil ik mij inzetten voor het landschap waarin we leven, zodat we er allemaal veilig en met plezier kunnen blijven wonen!!

Mijn speerpunt: Toekomstvast ….. ook voor onze kinderen

Naar: Volgende kandidaat / AWP Kandidatenlijst