De Stichtse Rijnlanden

Stef Koop

Mijn naam is Stef Koop en ik wil mij graag inzetten voor een schoon, veilig en duurzaam watersysteem. Het is mijn sterke overtuiging dat transparantie en deskundigheid hiervoor essentieel zijn.

Momenteel ben ik werkzaam bij KWR Watercycle Research Institute, het onderzoeksinstituut van de Nederlandse drinkwaterbedrijven. Daarnaast ben ik werkzaam bij het Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling van de Universiteit Utrecht, en promoveer ik in begin 2019 op het onderwerp water in de stad.

De fascinatie voor water en duurzaamheid waren als kind al duidelijk zichtbaar. Daarnaast zijn ontwikkelingen zoals klimaatveranderingen, zeespiegelstijging, extreme regenval, droogte en hitte, altijd een sterke gemotiveerd geweest om mij maximaal in te spannen voor een duurzame toekomst.

In mijn werk heb ik veel te maken met besluitvorming op het gebied van waterveiligheid, waterkwaliteit en burgerbetrokkenheid. Het grensvlak tussen kennisontwikkeling en de praktijktoepassing staat daarbij centraal.

In de vele studies over watervraagstukken is mij één ding zeer duidelijk geworden: Beslissingen worden vaak gemaakt op basis van de heersende mening.

De rol van kennis, kunde en het algemeen belang zijn hierbij slechts ondergeschikt. We missen daardoor grote kansen!

Daarom wil ik mij verkiesbaar stellen voor de Algemene Waterschap Partij. Met een onafhankelijke en deskundigheid blik kunnen we watervraagstukken namelijk écht oplossen.

Mijn speerpunt: Kwaliteit ….. geen viezigheid in ons water

Naar: Volgende kandidaat / AWP Kandidatenlijst