De Stichtse Rijnlanden

Algemene WalvisPartij ?

Op 9 maart was in Nieuwegein/IJsselstein de informatiemarkt voor de waterschapsverkiezingen. Ja ik hoorde die naam daar rond zoemen en zelfs een keer noemen. Vond ik wel leuk gevonden en ik kan de associatie wel een beetje begrijpen. Ik ben blij met de belangstelling zowel voor het thema als voor de partij. De Algemene WaterschapsPartij (AWP) maakt zich onder meer sterk voor de waterkwaliteit. Ons doel daarbij is breder dan alleen (wal)vissen terug in het water en in de grachten.

AWP-lijsttrekker Carel Dieperink

Wat wil de AWP dan met waterkwaliteit………….geen viezigheid in ons water

De AWP wil dat het waterschap zich ook inzet om te voorkomen dat zwerfafval in het water belandt. Door bij hoosbuien water beter te bufferen of ervoor te zorgen dat dit in de bodem kan infiltreren, wordt voorkomen dat riolen overlopen en er ongezuiverd rioolwater in het oppervlaktewater terechtkomt. Het waterschap beschikt niet over alle benodigde bevoegdheden en middelen en moet daarom met de gemeenten overleggen over oplossingen.

Maar naast zichtbaar plastic, gaat het ook om onzichtbaar plastic. De microbeads in shampoo, scrubs en crèmes en de microvezels van polyester en fleece en andere kunststofkleding. Door jezelf en je kleding te wassen verdwijnt onzichtbare microplastic in het riool. Daar wordt het niet zomaar door een gewone rioolwaterzuivering eruit gehaald. Die zijn daar niet op gebouwd. En zo kan microplastic in het oppervlaktewater belanden. En uiteindelijk draagt het dan bij aan de plastic soep in zee.

De walvis van plastic-afval in de Utrechtse gracht, als symbool om de problemen met het zwerfvuil aan te pakken.

Aangezien beter afbreekbare producten niet verplicht zijn en lang niet iedereen alles netjes in de prullenbak werpt, zijn er voor het waterschap maar twee opties. Doen of er niets aan de hand is of de zuivering verbeteren. Wij pleiten voor dat laatste.

Het liefst wil AWP een brongerichte aanpak. De waterkwaliteit wordt beïnvloed door lozingen en uitstoot van de industrie, van de land- en tuinbouw, verkeer (bijv. fijnstof) en gebouwen (rioolafvoer). Om de samenstelling en verhouding optimaal te krijgen en te houden dient naast de zuivering ook en vooral de oorzaak van de verstoring te worden beheerst. Daarom bepleit de AWP een brongerichte aanpak waarbij de vervuiler betaalt.

Meer informatie is beschikbaar op onze website, o.a. bij ons speerpunt Kwaliteit …. geen viezigheid in ons water.

Beschikbaar voor vragen: Dr. Andrea Keessen, milieurechtjurist en universitair docent bij de UU, tel: 0614390275

Installatie AWP-leden

Nieuws Installatie AWP-leden in het bestuur van HDSR Door de steun van veel kiezers is de AWP nu met 1 zetel in het algemeen bestuur van HDSR vertegenwoordig...

Resultaten POLL Algemene Waterschapspartij (AWP)

Opinie De AWP POLL is al ruim 200x ingevuld. De Algemene Waterschapspartij (AWP) heeft via een POLL uw mening gevraagd over verschillende waterschapsonderwer...

Het veenweidegebied daalt harder dan de zeespiegelstijging!

Nieuws Het veenweidegebied daalt harder dan de zeespiegelstijging! Dijken en polders zijn een wereldwijd symbool van het Nederlandse waterbeheer. Al eeuwen b...

Burgers betalen te veel aan het waterschap HDSR

Nieuws Tijdens de behandeling van de jaarrekening van het Hoogheemraadschap De Stichtste Rijnlanden is gebleken dat de burgers structureel meer belasting be...

Waterkwaliteitsverbetering, het laaghangend fruit lijkt op te zijn

Nieuws Waterkwaliteitsverbetering, het laaghangend fruit lijkt op te zijn. De Algemene Waterschapspartij (AWP) is kritisch over de voortgang van de gewenste ...

Duik in het water: het kan zoveel mooier

Nieuws Duik met onze kikker! Duik in het water: het kan zoveel mooier Hoe mooi zou het zijn als het water in onze rivieren en sloten helemaal schoon is! Scho...