De Stichtse Rijnlanden

AWP stemt tegen NEP-begroting HDSR

Waarom?

De begroting van het waterschap HDSR voor 2019 is niet in overeenstemming met de goedgekeurde voorjaarsnota én de eerder overgenomen AWP motie om te veel opgehaalde belasting terug te geven. U blijft dus te veel betalen en krijgt (nog) niets terug. Bij de vaststelling van de tarieven gaan we ons hier weer hard voor maken.

De HDSR begroting voor 2019 werd behandeld in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 14 november 2018. De HDSR tarieven voor 2019 worden vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 19 december 2018. We houden u op de hoogte.

Wist u dat bij de behandeling van de HDSR begroting voor 2019 door het HDSR-college marsepeinen varkentjes werden uitgedeeld!? De AWP vindt dat het waterschap géén spaarvarken is. Het waterschap moet niet meer belasting ophalen dan in de begroting is vastgesteld.

Zie voor een toelichting de eerder door de AWP ingediende en overgenomen motie “Belastingoverschot gebouwd”. De AWP zal er alles aan doen om te zorgen dat het waterschap HDSR een prudent financieel beleid voert en ook op belastinggebied een ranke zwaan blijft!

Deskundigen voor een goed waterschapsbestuur

Nieuws Deskundigen voor een goed waterschapsbestuur AWP niet politiek wel deskundig heeft een lijst met waterdeskundigen ingediend voor de komende waterschap...

AWP wil dat HDSR geen gelden oppot

Nieuws “Het waterschap is geen spaarvarken.” Dat zegt Albert Jansen van de Algemene Waterschapspartij (AWP). De partij dient op 19 december 2018 in  de ...

Nieuwjaarswens van de AWP

Nieuws Carel Dieperink, Lijsttrekker Algemene Waterschapspartij voor het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden geeft u graag de nieuwjaarswensen van de AW...

Gastles overstromingen en wateroverlast

Nieuws Afgelopen week heeft waterschapsbestuurder Jaap Verweij – tevens kandidaat no 2 voor de AWP – gastlessen verzorgd op het Kalsbeek college ...

Burgers betalen te veel aan het waterschap HDSR

Nieuws Tijdens de behandeling van de jaarrekening van het Hoogheemraadschap De Stichtste Rijnlanden is gebleken dat de burgers structureel meer belasting be...

AWP Algemene Beschouwingen 2018

Opinie Algemeen Bestuur HDSR op 27 juni 2018 De AWP staat voor innovatie en duurzaamheid! Voor deze “cross-cutting issues” innovatie en duurzaamheid wil...