De Stichtse Rijnlanden

Deskundigen voor een goed waterschapsbestuur

AWP niet politiek wel deskundig heeft een lijst met waterdeskundigen ingediend voor de komende waterschapsverkiezingen. De waterschapsverkiezingen voor het waterschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) worden gehouden op 20 maart 2019. Alle inwoners van het gebied mogen dan stemmen voor de vertegenwoordiging in het bestuur.

De AWP lijsttrekker Carel Dieperink (links op de foto) geeft met trots aan dat het AWP-team bestaat uit deskundigen met kennis van bestuur & beleid, oppervlaktewater, grond- en drinkwater, afvalwaterzuivering, waterkwaliteit, ecologie, stedelijk waterbeheer, communicatie, juridische zaken, ICT, financiën en recreatie.

Aan wie vertrouwt u het waterschapsbestuur toe?
Op onze website leest u meer informatie over onze kandidaten en ons programma.


AWP-team op de Weerdsluis in Utrecht

De AWP is niet gebonden aan een traditionele politieke partij. Water is immers té belangrijk om aan de politieke waan van de dag over te laten! Onze deskundigen zorgen dat eerst de feiten op tafel komen en alternatieven worden onderzocht. De AWP wil de waterhuishouding zo inrichten dat iedereen veilig en met plezier in ons gebied kan wonen, werken en recreëren. Huishoudens betalen momenteel een groot deel van de waterschapsbelasting. De AWP wil dan ook meer aandacht voor het water in de stad. Zonder inbreng van de burgers kan dit niet.

Indienen van de AWP-lijst door Carel Dieperink

Wij horen graag uw mening over onze speerpunten:

Vult u onze poll in op onze website www.awphdsr.nl?

De AWP niet politiek wel deskundig heeft bij de verkiezingen bij HDSR lijst nummer 8.

Ons team van waterdeskundigen staat voor u klaar!

Resultaten POLL Algemene Waterschapspartij (AWP)

Opinie De AWP POLL is al ruim 200x ingevuld. De Algemene Waterschapspartij (AWP) heeft via een POLL uw mening gevraagd over verschillende waterschapsonderwer...

Het veenweidegebied daalt harder dan de zeespiegelstijging!

Nieuws Het veenweidegebied daalt harder dan de zeespiegelstijging! Dijken en polders zijn een wereldwijd symbool van het Nederlandse waterbeheer. Al eeuwen b...

Burgers betalen te veel aan het waterschap HDSR

Nieuws Tijdens de behandeling van de jaarrekening van het Hoogheemraadschap De Stichtste Rijnlanden is gebleken dat de burgers structureel meer belasting be...

Algemene WalvisPartij ?

Nieuws Algemene WalvisPartij ? Op 9 maart was in Nieuwegein/IJsselstein de informatiemarkt voor de waterschapsverkiezingen. Ja ik hoorde die naam daar rond z...

Waterkwaliteitsverbetering, het laaghangend fruit lijkt op te zijn

Nieuws Waterkwaliteitsverbetering, het laaghangend fruit lijkt op te zijn. De Algemene Waterschapspartij (AWP) is kritisch over de voortgang van de gewenste ...

Duik in het water: het kan zoveel mooier

Nieuws Duik met onze kikker! Duik in het water: het kan zoveel mooier Hoe mooi zou het zijn als het water in onze rivieren en sloten helemaal schoon is! Scho...