De Stichtse Rijnlanden

Het HDSR bestuur geeft invulling aan een eerdere motie van de Algemene Waterschapspartij! Het tarief voor de categorie “gebouwd” voor 2020 gaat hierdoor naar beneden.

Op 27 juni 2018 heeft de Algemene Waterschapspartij (AWP) in het bestuur van het waterschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) een motie ingediend over de waterschapsbelasting die moet worden betaald door eigenaren van een woning of bedrijfspand. In waterschapstermen gaat het hier om de categorie “gebouwd”.

Tijdens die vergadering brachten wij naar voren dat er 10 jaar lang meer geld bij “gebouwd” werd opgehaald en in de reserves gestort dan begroot. In de AWP-motie is bepaald dat deze extra belastinginkomsten in de komende periode weer moeten worden teruggegeven aan de belastingbetalers. HDSR moet voor de belastingcategorie gebouwd hiertoe in de komende jaren een lager belastingtarief vaststellen. Het toenmalige Dagelijkse Bestuur heeft deze motie overgenomen.

We hebben er regelmatig op moeten aandringen, maar het Dagelijks Bestuur van HDSR heeft bij het vaststellen van de tarieven voor 2020 eindelijk invulling gegeven aan deze AWP-motie. De extra belastinginkomsten uit 2017 (1,5 miljoen Euro ) worden nu in mindering gebracht op de feitelijke kosten voor de categorie gebouwd. De tarieven voor “gebouwd” dalen ten opzichte van 2019 met 2,3%, terwijl die voor de categorieën “ingezetenen”, “ongebouwd” en “natuur” stijgen met respectievelijk 9,9 / 9,5 en 5,6 %.

Veel huishoudens en bedrijven betalen waterschapsbelasting voor een combinatie van belastingcategorieën. Naast de heffing voor het watersysteem is er ook nog een heffing voor de zuivering van het afvalwater. Door de verlaging van het tarief voor “gebouwd” valt de totale stijging van de belastingaanslag voor veel huishoudens in 2020 nu lager uit. De totale HDSR waterschapsbelasting voor een gemiddeld huishouden neemt in 2020 met 1,5% à 4,5% toe.

De Algemene Waterschapspartij blijft zich ook inzetten voor een eerlijkere lastenverdeling. Een eerste stap om een deel van teveel opgehaalde belastinggelden terug te geven, is nu gezet.

Alles is water! Op weg naar een duurzaam watersysteem!

Opinie Bijdrage van de Algemene Waterschapspartij aan de Algemene Beschouwingen 2022 van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Alles is water! Deze u...

Terugblik op 2021

Nieuws Graag delen we een korte terugblik op het jaar 2021 met jullie. Een jaar dat helaas sterk gekleurd is door de corona pandemie. Binnen HDSR zijn de me...

Stroomopwaarts naar een transparant, eerlijk en duurzaam waterschap!

Opinie AWP-bijdrage aan de Algemene beschouwingen bij de Voorjaarsnota 2021. Stroomopwaarts naar een transparant, eerlijk en duurzaam waterschap! Inleiding V...

Terugblik op 2020

Opinie Aan het eind van dit bewogen corona jaar willen wij kort terugblikken op ons reilen en zeilen binnen HDSR. Als HDSR-team hebben wij – namens de ...

Algemene Beschouwingen AWP 2020

Opinie Samen met, laat onze eigen verantwoordelijkheid onverlet!   Bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2020 van het waterschap De Stichtse Rijnlande...

AWP Amendement nota peilbeheer aangenomen

Nieuws Op 18 december heeft het HDSR-bestuur het amendement “evenwichtige peilafweging” van de Algemene Waterschapspartij aangenomen. Via de Nota...