De Stichtse Rijnlanden

Het HDSR bestuur geeft invulling aan een eerdere motie van de Algemene Waterschapspartij! Het tarief voor de categorie “gebouwd” voor 2020 gaat hierdoor naar beneden.

Op 27 juni 2018 heeft de Algemene Waterschapspartij (AWP) in het bestuur van het waterschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) een motie ingediend over de waterschapsbelasting die moet worden betaald door eigenaren van een woning of bedrijfspand. In waterschapstermen gaat het hier om de categorie “gebouwd”.

Tijdens die vergadering brachten wij naar voren dat er 10 jaar lang meer geld bij “gebouwd” werd opgehaald en in de reserves gestort dan begroot. In de AWP-motie is bepaald dat deze extra belastinginkomsten in de komende periode weer moeten worden teruggegeven aan de belastingbetalers. HDSR moet voor de belastingcategorie gebouwd hiertoe in de komende jaren een lager belastingtarief vaststellen. Het toenmalige Dagelijkse Bestuur heeft deze motie overgenomen.

We hebben er regelmatig op moeten aandringen, maar het Dagelijks Bestuur van HDSR heeft bij het vaststellen van de tarieven voor 2020 eindelijk invulling gegeven aan deze AWP-motie. De extra belastinginkomsten uit 2017 (1,5 miljoen Euro ) worden nu in mindering gebracht op de feitelijke kosten voor de categorie gebouwd. De tarieven voor “gebouwd” dalen ten opzichte van 2019 met 2,3%, terwijl die voor de categorieën “ingezetenen”, “ongebouwd” en “natuur” stijgen met respectievelijk 9,9 / 9,5 en 5,6 %.

Veel huishoudens en bedrijven betalen waterschapsbelasting voor een combinatie van belastingcategorieën. Naast de heffing voor het watersysteem is er ook nog een heffing voor de zuivering van het afvalwater. Door de verlaging van het tarief voor “gebouwd” valt de totale stijging van de belastingaanslag voor veel huishoudens in 2020 nu lager uit. De totale HDSR waterschapsbelasting voor een gemiddeld huishouden neemt in 2020 met 1,5% à 4,5% toe.

De Algemene Waterschapspartij blijft zich ook inzetten voor een eerlijkere lastenverdeling. Een eerste stap om een deel van teveel opgehaalde belastinggelden terug te geven, is nu gezet.

Algemene Beschouwingen AWP 2020

Opinie Samen met, laat onze eigen verantwoordelijkheid onverlet!   Bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2020 van het waterschap De Stichtse Rijnlande...

AWP Amendement nota peilbeheer aangenomen

Nieuws Op 18 december heeft het HDSR-bestuur het amendement “evenwichtige peilafweging” van de Algemene Waterschapspartij aangenomen. Via de Nota...

Algemene Beschouwingen AWP 2019

Opinie Bij de behandeling van de Begroting 2020 van het waterschap De Stichtse Rijnlanden zijn vanmiddag door Carel Dieperink – de fractievoorzitter va...

Waarheen met het veen?

Nieuws Waarheen met het veen? Leden van de Algemene Waterschapspartij (AWP) laten zich inspireren in Zegveld Op initiatief van het AWP-team HDSR kwamen op za...

Installatie AWP-leden

Nieuws Installatie AWP-leden in het bestuur van HDSR Door de steun van veel kiezers is de AWP nu met 1 zetel in het algemeen bestuur van HDSR vertegenwoordig...

Resultaten POLL Algemene Waterschapspartij (AWP)

Opinie De AWP POLL is ruim 200x ingevuld. De Algemene Waterschapspartij (AWP) heeft via een POLL uw mening gevraagd over verschillende waterschapsonderwerpen...