De Stichtse Rijnlanden

Duik met onze kikker!

Duik in het water: het kan zoveel mooier

Hoe mooi zou het zijn als het water in onze rivieren en sloten helemaal schoon is! Schoon water vormt de basis voor een bruisende waternatuur. Vooral kleinere wateren bieden een verscheidenheid aan planten en dieren. Hier moeten we behoedzaam mee omgaan zodat niet alleen wij, maar ook onze kinderen en de kinderen van onze kinderen van de natuur kunnen genieten. Als een echte duik je nu nog een beetje te fris is, kun je ook duiken met onze kikker! Zo zag je Utrecht nog nooit!

 

 

 

 

Video gemaakt door Bart van der Specken (ecoloog bij Waternet)

De Algemene Waterpartij (AWP) zet zich in om het water nog beter te zuiveren. Zo kunnen er nog meer grondstoffen worden terug gewonnen in de rioolwaterzuiveringsinstallaties. De AWP is voorstander van het nemen van maatregelen om watervervuiling te voorkomen, zodat plastic, medicijnen, maar ook drugs, drugsafval, mest en bestrijdingsmiddelen niet in het oppervlaktewater en in het grondwater terechtkomen. De AWP wil betere afspraken maken met de land- en tuinbouw en biologische boeren juist korting geven op de bijdragen in de kosten van het waterbeheer. Ook experimenten met verschillende vormen en frequenties van baggeren en het aanleggen van vispassages bij stuwen kunnen helpen om het waterleven beter te beschermen.

Biodiversiteit dient beter en vaker te worden gemonitord, ook om de effectiviteit van maatregelen te volgen. En daar willen we burgers graag bij betrekken. Want samen kunnen we de onderwaterwereld zoveel mooier maken. Om het goede voorbeeld te geven, neemt onze AWP-lijsttrekker hier zelf een watermonster.

Meer informatie is beschikbaar op onze website, o.a. bij ons speerpunt Kwaliteit …. geen viezigheid in ons water.

Beschikbaar voor vragen: Dr. Andrea Keessen, milieurechtjurist en universitair docent bij de UU, tel: 0614390275

Resultaten POLL Algemene Waterschapspartij (AWP)

Opinie De AWP POLL is al ruim 200x ingevuld. De Algemene Waterschapspartij (AWP) heeft via een POLL uw mening gevraagd over verschillende waterschapsonderwer...

Het veenweidegebied daalt harder dan de zeespiegelstijging!

Nieuws Het veenweidegebied daalt harder dan de zeespiegelstijging! Dijken en polders zijn een wereldwijd symbool van het Nederlandse waterbeheer. Al eeuwen b...

Burgers betalen te veel aan het waterschap HDSR

Nieuws Tijdens de behandeling van de jaarrekening van het Hoogheemraadschap De Stichtste Rijnlanden is gebleken dat de burgers structureel meer belasting be...

Algemene WalvisPartij ?

Nieuws Algemene WalvisPartij ? Op 9 maart was in Nieuwegein/IJsselstein de informatiemarkt voor de waterschapsverkiezingen. Ja ik hoorde die naam daar rond z...

Waterkwaliteitsverbetering, het laaghangend fruit lijkt op te zijn

Nieuws Waterkwaliteitsverbetering, het laaghangend fruit lijkt op te zijn. De Algemene Waterschapspartij (AWP) is kritisch over de voortgang van de gewenste ...

Deskundigen voor een goed waterschapsbestuur

Nieuws Deskundigen voor een goed waterschapsbestuur AWP niet politiek wel deskundig heeft een lijst met waterdeskundigen ingediend voor de komende waterschap...