De Stichtse Rijnlanden

Afgelopen week heeft waterschapsbestuurder Jaap Verweij – tevens kandidaat no 2 voor de AWP – gastlessen verzorgd op het Kalsbeek college te Woerden. Het ging om gastlessen aardrijkskunde over overstromingen en wateroverlast voor enkele groepen van Havo5.

Voor de waterveiligheid van Nederland is het van belang dat onze toekomstige planologen bekend zijn met de watervraagstukken. Door klimaatverandering krijgen we steeds meer te maken met watercrises, zoals te hoog of te laag water.

Welke ruimtelijke maatregelen kan de overheid nemen om de gevolgen van een overstroming te verminderen? Ook bij de inrichting van een woonwijk moet meer rekening worden gehouden met wateroverlast en mogelijke watertekorten. In de les werden concrete voorbeelden gegeven van de vraagstukken die in Woerden en omgeving in het waterbeheer spelen.

Door middel van de interactieve watertafel van het waterschap HDSR werd de wateroverlast in een stedelijk gebied gedemonstreerd. De leerlingen konden hierbij zelf keuzes maken in ruimtelijke maatregelen, om daarmee wateroverlast te voorkomen. De overheid kan zorgen voor een watervriendelijke inrichting van de stad. Ook inwoners kunnen zelf een belangrijke bijdrage leveren door de inrichting van hun eigen omgeving. Denk bijvoorbeeld aan regen opvangen met groene daken, infiltratie door open verharding of een tuin met planten.

De heer Verweij is werkzaam bij het Watermanacementcentrum Nederland en is vanuit zijn werk betrokken bij het landelijk crisismanagement water.

Deskundigen voor een goed waterschapsbestuur

Nieuws Deskundigen voor een goed waterschapsbestuur AWP niet politiek wel deskundig heeft een lijst met waterdeskundigen ingediend voor de komende waterschap...

AWP wil dat HDSR geen gelden oppot

Nieuws “Het waterschap is geen spaarvarken.” Dat zegt Albert Jansen van de Algemene Waterschapspartij (AWP). De partij dient op 19 december 2018 in  de ...

Nieuwjaarswens van de AWP

Nieuws Carel Dieperink, Lijsttrekker Algemene Waterschapspartij voor het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden geeft u graag de nieuwjaarswensen van de AW...

AWP stemt tegen NEP-begroting HDSR

Nieuws Waarom? De begroting van het waterschap HDSR voor 2019 is niet in overeenstemming met de goedgekeurde voorjaarsnota én de eerder overgenomen AWP mot...

Burgers betalen te veel aan het waterschap HDSR

Nieuws Tijdens de behandeling van de jaarrekening van het Hoogheemraadschap De Stichtste Rijnlanden is gebleken dat de burgers structureel meer belasting be...

AWP Algemene Beschouwingen 2018

Opinie Algemeen Bestuur HDSR op 27 juni 2018 De AWP staat voor innovatie en duurzaamheid! Voor deze “cross-cutting issues” innovatie en duurzaamheid wil...