De Stichtse Rijnlanden

Het veenweidegebied daalt harder dan de zeespiegelstijging!

Dijken en polders zijn een wereldwijd symbool van het Nederlandse waterbeheer. Al eeuwen beschermen de waterschappen en Rijkswaterstaat het land achter de dijken. De catastrofale gevolgen van een overstroming zijn pijnlijk duidelijk gemaakt in de serie Als de dijken breken. Toch is dat niet het hele verhaal.
Naast een stijgende zeespiegel en extremere stormen, hoosbuien en grillige waterstanden in de rivieren, kampt het Nederlandse waterbeheer met bodemdaling. Er wordt in Nederland al eeuwen grondwater afgevoerd en weggepompt, zodat polders gebruikt kunnen worden voor landbouw en veeteelt. Daardoor treedt in deze veen- en kleigebieden bodemdaling op. Het gevolg is een steeds verder inklinkend landschap en emissies van CO2 en methaan.

Valleikanaal tot de rand vol (december 2017)

Het veenweidegebied daalt nog harder dan de zeespiegel stijgt. Dat vergroot niet alleen het risico op overstromingen, het zorgt ook voor hoge kosten voor burgers als gevolg van verzakkende kabels en leidingen, tuinen, straten en huizen.

Figuur KNMI (www.knmi.nl)

Onze invloed op de stijgende zeespiegel is gecompliceerd en beperkt. We hebben de afgelopen tijd kunnen zien dat de landelijke politiek eenvoudig kan struikelen over partijpolitieke problemen als het gaat om overeenstemming te bereiken over een klimaatakkoord. Waar we wel direct invloed op kunnen uitoefenen is het tegengaan van de ontwatering van de bodem. Bij de komende waterschapsverkiezingen valt er dus echt iets te kiezen. De AWP niet politiek wel deskundig wil dat het waterschap gaat inzetten op een peil gericht op het tegengaan van bodemdaling en op bescherming van de grondwaterstand. Daarmee daalt dan meteen ook de Nederlandse methaan en CO2-uitstoot.

Meer informatie is beschikbaar op onze website, o.a. bij ons speerpunt Toekomstvast …….. ook voor onze kinderen.

Beschikbaar voor vragen: Dr. Andrea Keessen, milieurechtjurist en universitair docent bij de UU, tel: 0614390275

Installatie AWP-leden

Nieuws Installatie AWP-leden in het bestuur van HDSR Door de steun van veel kiezers is de AWP nu met 1 zetel in het algemeen bestuur van HDSR vertegenwoordig...

Resultaten POLL Algemene Waterschapspartij (AWP)

Opinie De AWP POLL is al ruim 200x ingevuld. De Algemene Waterschapspartij (AWP) heeft via een POLL uw mening gevraagd over verschillende waterschapsonderwer...

Burgers betalen te veel aan het waterschap HDSR

Nieuws Tijdens de behandeling van de jaarrekening van het Hoogheemraadschap De Stichtste Rijnlanden is gebleken dat de burgers structureel meer belasting be...

Algemene WalvisPartij ?

Nieuws Algemene WalvisPartij ? Op 9 maart was in Nieuwegein/IJsselstein de informatiemarkt voor de waterschapsverkiezingen. Ja ik hoorde die naam daar rond z...

Waterkwaliteitsverbetering, het laaghangend fruit lijkt op te zijn

Nieuws Waterkwaliteitsverbetering, het laaghangend fruit lijkt op te zijn. De Algemene Waterschapspartij (AWP) is kritisch over de voortgang van de gewenste ...

Duik in het water: het kan zoveel mooier

Nieuws Duik met onze kikker! Duik in het water: het kan zoveel mooier Hoe mooi zou het zijn als het water in onze rivieren en sloten helemaal schoon is! Scho...