De Stichtse Rijnlanden

Installatie AWP-leden in het bestuur van HDSR

Door de steun van veel kiezers is de AWP nu met 1 zetel in het algemeen bestuur van HDSR vertegenwoordigd. De AWP kreeg bij de verkiezingen op 20 maart totaal 25159 stemmen. Ten opzichte van de vorige verkiezingen een toename van 92%! De AWP kreeg met 7% van de stemmen net geen tweede zetel. In rangorde is de AWP nu de 6e partij in het waterschapsbestuur.

Op 28 maart werd het nieuwe HDSR-bestuur geïnstalleerd. Op de foto ziet u Carel Dieperink met de bloemen die hij bij de installatie ontving.

De AWP levert voor het HDSR-bestuur ook een commissielid. Op 28 maart werd Jaap Verweij namens de AWP als commissielid geïnstalleerd. Op de foto ziet u hem met de ontvangen bloemen.

Wij danken al onze kiezers voor het geboden vertrouwen en gaan ons voor 100% inzetten voor een transparant waterschapsbestuur dat goed onderbouwd beleidskeuzes maakt. Er liggen veel uitdagingen op ons te wachten.

Carel Dieperink & Jaap Verweij

Waarheen met het veen?

Nieuws Waarheen met het veen? Leden van de Algemene Waterschapspartij (AWP) laten zich inspireren in Zegveld Op initiatief van het AWP-team HDSR kwamen op za...

Resultaten POLL Algemene Waterschapspartij (AWP)

Opinie De AWP POLL is ruim 200x ingevuld. De Algemene Waterschapspartij (AWP) heeft via een POLL uw mening gevraagd over verschillende waterschapsonderwerpen...

Het veenweidegebied daalt harder dan de zeespiegelstijging!

Nieuws Het veenweidegebied daalt harder dan de zeespiegelstijging! Dijken en polders zijn een wereldwijd symbool van het Nederlandse waterbeheer. Al eeuwen b...

Burgers betalen te veel aan het waterschap HDSR

Nieuws Tijdens de behandeling van de jaarrekening van het Hoogheemraadschap De Stichtste Rijnlanden is gebleken dat de burgers structureel meer belasting be...

Algemene WalvisPartij ?

Nieuws Algemene WalvisPartij ? Op 9 maart was in Nieuwegein/IJsselstein de informatiemarkt voor de waterschapsverkiezingen. Ja ik hoorde die naam daar rond z...

Waterkwaliteitsverbetering, het laaghangend fruit lijkt op te zijn

Nieuws Waterkwaliteitsverbetering, het laaghangend fruit lijkt op te zijn. De Algemene Waterschapspartij (AWP) is kritisch over de voortgang van de gewenste ...