De Stichtse Rijnlanden

Installatie AWP-leden in het bestuur van HDSR

Door de steun van veel kiezers is de AWP nu met 1 zetel in het algemeen bestuur van HDSR vertegenwoordigd. De AWP kreeg bij de verkiezingen op 20 maart totaal 25159 stemmen. Ten opzichte van de vorige verkiezingen een toename van 92%! De AWP kreeg met 7% van de stemmen net geen tweede zetel. In rangorde is de AWP nu de 6e partij in het waterschapsbestuur.

Op 28 maart werd het nieuwe HDSR-bestuur geïnstalleerd. Op de foto ziet u Carel Dieperink met de bloemen die hij bij de installatie ontving.

De AWP levert voor het HDSR-bestuur ook een commissielid. Op 28 maart werd Jaap Verweij namens de AWP als commissielid geïnstalleerd. Op de foto ziet u hem met de ontvangen bloemen.

Wij danken al onze kiezers voor het geboden vertrouwen en gaan ons voor 100% inzetten voor een transparant waterschapsbestuur dat goed onderbouwd beleidskeuzes maakt. Er liggen veel uitdagingen op ons te wachten.

Carel Dieperink & Jaap Verweij

Terugblik op 2020

Opinie Aan het eind van dit bewogen corona jaar willen wij kort terugblikken op ons reilen en zeilen binnen HDSR. Als HDSR-team hebben wij – namens de ...

Algemene Beschouwingen AWP 2020

Opinie Samen met, laat onze eigen verantwoordelijkheid onverlet!   Bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2020 van het waterschap De Stichtse Rijnlande...

Door uitvoering motie AWP, lagere stijging HDSR waterschapslasten 2020

Nieuws Het HDSR bestuur geeft invulling aan een eerdere motie van de Algemene Waterschapspartij! Het tarief voor de categorie “gebouwd” voor 2020 gaat hi...

AWP Amendement nota peilbeheer aangenomen

Nieuws Op 18 december heeft het HDSR-bestuur het amendement “evenwichtige peilafweging” van de Algemene Waterschapspartij aangenomen. Via de Nota...

Algemene Beschouwingen AWP 2019

Opinie Bij de behandeling van de Begroting 2020 van het waterschap De Stichtse Rijnlanden zijn vanmiddag door Carel Dieperink – de fractievoorzitter va...

Waarheen met het veen?

Nieuws Waarheen met het veen? Leden van de Algemene Waterschapspartij (AWP) laten zich inspireren in Zegveld Op initiatief van het AWP-team HDSR kwamen op za...