De Stichtse Rijnlanden

De AWP POLL is ruim 200x ingevuld.

De Algemene Waterschapspartij (AWP) heeft via een POLL uw mening gevraagd over verschillende waterschapsonderwerpen. Graag geven we hieronder een tussenstand van wat ruim 100 inwoners aan onze deskundigen voor het waterschapsbestuur HDSR hebben meegegeven. En natuurlijk hopen we dat nog veel meer inwoners onze POLL willen invullen.
We ontvingen ook circa 30 tips, waar we graag mee aan de slag gaan.

Waterveiligheid


WaterkwaliteitAndere antwoorden waren bijvoorbeeld:

  • Maatregelen/campagne door landelijke overheid
  • Inzamelpunten voor medicijnresten
  • Apothekers subsidiëren voor innemen medicijnresten

Waterbeheer in stad en land

Recreatie


Waterschapsbelastingen


Door uitvoering motie AWP, lagere stijging HDSR waterschapslasten 2020

Nieuws Het HDSR bestuur geeft invulling aan een eerdere motie van de Algemene Waterschapspartij! Het tarief voor de categorie “gebouwd” voor 2020 gaat hi...

AWP Amendement nota peilbeheer aangenomen

Nieuws Op 18 december heeft het HDSR-bestuur het amendement “evenwichtige peilafweging” van de Algemene Waterschapspartij aangenomen. Via de Nota...

Algemene Beschouwingen AWP

Opinie Bij de behandeling van de Begroting 2020 van het waterschap De Stichtse Rijnlanden zijn vanmiddag door Carel Dieperink – de fractievoorzitter va...

Waarheen met het veen?

Nieuws Waarheen met het veen? Leden van de Algemene Waterschapspartij (AWP) laten zich inspireren in Zegveld Op initiatief van het AWP-team HDSR kwamen op za...

Installatie AWP-leden

Nieuws Installatie AWP-leden in het bestuur van HDSR Door de steun van veel kiezers is de AWP nu met 1 zetel in het algemeen bestuur van HDSR vertegenwoordig...

Het veenweidegebied daalt harder dan de zeespiegelstijging!

Nieuws Het veenweidegebied daalt harder dan de zeespiegelstijging! Dijken en polders zijn een wereldwijd symbool van het Nederlandse waterbeheer. Al eeuwen b...