De Stichtse Rijnlanden

Speerpunt: Genieten …….. plezier met water

Water is een bron van plezier. Op veel plaatsen – ook in de stad – wordt er tegenwoordig weer gezwommen. De AWP juicht deze ontwikkeling toe, maar is wel van mening dat de waterkwaliteit goed in de gaten moet worden gehouden! Op basis van bestaande richtlijnen moet de waterkwaliteit op sommige plekken nog wat verbeterd worden om veiligheids- en gezondheidsrisico’s (blauwalg) weg te nemen. HDSR moet zich inspannen zodat overal wordt voldaan aan de normen voor de kwaliteit van zwemwater. De kosten hiervoor zijn overigens beperkt.

Bij het varen moet rekening worden gehouden met de natuur. Het waterschap moet daarom het aantal uit te geven vaarvergunningen beperkt houden. Het varen met fluisterboten wordt gestimuleerd.

Alle burgers zouden moeten kunnen genieten van planten, vogels, kikkers  en andere dieren in het water. Door het aanleggen van een slibopvang in de Kromme Rijn kan het water in de binnenstad van Utrecht helderder worden. Hierdoor wordt het waterleven ook voor de stedeling letterlijk beter zichtbaar.

Van een verbeterde waterkwaliteit kan ook de sportvisserij genieten. Sportvissers zijn belangrijke ambassadeurs voor de waterkwaliteit. Ze moeten ook hun verantwoordelijkheden nemen, bijvoorbeeld door alternatieven voor vislood te gebruiken en hun visstekken schoon achter te laten. Voor lood zijn inmiddels goede alternatieven voorhanden. Samen met Sportvisserij Nederland dient het waterschap deze alternatieven onder de aandacht van de vissers te brengen.

Uitheemse rivierkreeften brengen grote schade aan de waternatuur toe, omdat zij de inheemse soort verdrijven. De kreeften zijn echter goed geschikt voor consumptie. Het waterschap dient dit beter onder de aandacht te brengen van horecaondernemers.

De Lekdijk wordt momenteel versterkt. Dit biedt mogelijkheden om aparte – veilige – fiets- en wandelpaden aan te leggen. De AWP is een groot voorstander van het recreatief medegebruik van de dijken. In 2022 vieren we het 900 jarig bestaan van de Lekdijk. Dit is een goed moment om onze  cultuurhistorische waterwerken onder de aandacht van een groter publiek te brengen.

Tenslotte hopen we allen op goed ijs in de komende winters, zodat we kunnen schaatsen op de bredere sloten en het boezemwater van de oude Rijn. Het waterschap kan dit bevorderen door tijdig te stoppen met bemalen. Ook in de Utrechtse binnenstad moet schaatsen mogelijk zijn. Het waterschap dient er voor te zorgen dat het vaarregime op de grachten wordt aangepast als er een periode van langdurige vorst verwacht wordt.

Naar speerpunt 1:  Toekomstvast …….. ook voor onze kinderen

Deskundigen voor een goed waterschapsbestuur

Nieuws Deskundigen voor een goed waterschapsbestuur AWP niet politiek wel deskundig heeft een lijst met waterdeskundigen ingediend voor de komende waterschap...

AWP wil dat HDSR geen gelden oppot

Nieuws “Het waterschap is geen spaarvarken.” Dat zegt Albert Jansen van de Algemene Waterschapspartij (AWP). De partij dient op 19 december 2018 in  de ...

Nieuwjaarswens van de AWP

Nieuws Carel Dieperink, Lijsttrekker Algemene Waterschapspartij voor het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden geeft u graag de nieuwjaarswensen van de AW...

Gastles overstromingen en wateroverlast

Nieuws Afgelopen week heeft waterschapsbestuurder Jaap Verweij – tevens kandidaat no 2 voor de AWP – gastlessen verzorgd op het Kalsbeek college ...

AWP stemt tegen NEP-begroting HDSR

Nieuws Waarom? De begroting van het waterschap HDSR voor 2019 is niet in overeenstemming met de goedgekeurde voorjaarsnota én de eerder overgenomen AWP mot...

Burgers betalen te veel aan het waterschap HDSR

Nieuws Tijdens de behandeling van de jaarrekening van het Hoogheemraadschap De Stichtste Rijnlanden is gebleken dat de burgers structureel meer belasting be...