De Stichtse Rijnlanden

Waterkwaliteitsverbetering, het laaghangend fruit lijkt op te zijn.

De Algemene Waterschapspartij (AWP) is kritisch over de voortgang van de gewenste waterkwaliteitsverbetering bij HDSR. Voor die waterkwaliteitsverbetering zijn op basis van de Kaderrichtlijn Water (KRW) afspraken gemaakt

De uitvoering van de Kaderrichtlijn Water (KRW) is over het geheel genomen volgens de rapportages van HDSR ‘op koers’. In de helft van de dertig KRW-waterlichamen was de chemische toestand in 2016 op orde. In geen enkel KRW-water voldeed echter de ecologie. Volgens recente rapportages scoren algen en vis in het overgrote deel van de waterlichamen ‘goed’, maar dit geldt helaas niet voor de waterplanten en de torretjes. In het najaar komen de onderliggende analyses beschikbaar. Deze zijn essentieel om vast te stellen waar het waterschap op moet sturen.

In het onderstaande artikel in Waterforum leest u meer over de visie van de AWP op de realisatie van de KRW-doelen. In de komende bestuursperiode is er bij HDSR t.a.v. de waterkwaliteitsverbetering dus nog veel werk aan de winkel. Via deze link kunt u het artikel uit waterforum ook als PDF-downloaden.

Carel Dieperink
Installatie AWP-leden

Nieuws Installatie AWP-leden in het bestuur van HDSR Door de steun van veel kiezers is de AWP nu met 1 zetel in het algemeen bestuur van HDSR vertegenwoordig...

Resultaten POLL Algemene Waterschapspartij (AWP)

Opinie De AWP POLL is al ruim 200x ingevuld. De Algemene Waterschapspartij (AWP) heeft via een POLL uw mening gevraagd over verschillende waterschapsonderwer...

Het veenweidegebied daalt harder dan de zeespiegelstijging!

Nieuws Het veenweidegebied daalt harder dan de zeespiegelstijging! Dijken en polders zijn een wereldwijd symbool van het Nederlandse waterbeheer. Al eeuwen b...

Burgers betalen te veel aan het waterschap HDSR

Nieuws Tijdens de behandeling van de jaarrekening van het Hoogheemraadschap De Stichtste Rijnlanden is gebleken dat de burgers structureel meer belasting be...

Algemene WalvisPartij ?

Nieuws Algemene WalvisPartij ? Op 9 maart was in Nieuwegein/IJsselstein de informatiemarkt voor de waterschapsverkiezingen. Ja ik hoorde die naam daar rond z...

Duik in het water: het kan zoveel mooier

Nieuws Duik met onze kikker! Duik in het water: het kan zoveel mooier Hoe mooi zou het zijn als het water in onze rivieren en sloten helemaal schoon is! Scho...