De Stichtse Rijnlanden

Informatie werkgroep strategie: aanpak zichtbaarheid AWP

De werkgroep Strategie werkt aan concrete voorstellen voor de permanente AWP-campagne. Een belangrijk speerpunt is de zichtbaarheid van de AWP. Om tot een breed-gedragen aanpak te komen willen we kleine groepjes van AWP-leden vormen voor het uitwerken van verschillende inhoudelijke onderwerpen en het versterken van de communicatie en de ledenwerving.

De wens is dat actieve AWP-leden (vanuit verschillende afdelingen) gezamenlijk aan de slag gaan. Op die manier willen we de komende tijd – ook ruim voor de volgende verkiezingen – meer aan de weg timmeren.  Naast meer naamsbekendheid voor de AWP moet dat ook leiden tot een groei van het aantal leden.

Hiervoor vormen de betrokken AWP-leden verschillende elkaar versterkende groepjes/communities.

1. Inhoudelijke onderwerpen uitwerken

We zoeken leden met kennis van verschillende onderwerpen. Per onderwerp vormen die leden dan een groepje/community. De bedoeling is dat het betreffende onderwerp aansprekend wordt uitgewerkt, zodat we daarmee de publiciteit kunnen zoeken. Denk b.v. aan de volgende onderwerpen:

  1. Medicijnresten en plastics in het oppervlakte water
  2. Versterken waterbewustzijn
  3. Energie en duurzaamheid
  4. Eerlijke lastenverdeling
  5. Overige … (zelf in te vullen)

2. Communicatie

Op welke wijze kan de AWP haar communicatie versterken? Hoe brengen we de boodschap over naar verschillende doelgroepen en wat is daarvoor de beste aanpak. We zoeken daarom leden die kennis hebben van communicatie, het benaderen van de media of het gebruik sociale media.  De AWP-community communicatie ondersteunt en stimuleert de verschillende afdelingen en de hier boven genoemde inhoudelijke groepen. Op die manier willen we de activiteiten van de AWP beter voor het voetlicht van de doelgroepen brengen.

3. Ledenwerving

Hoe kan de AWP meer leden werven (vooral ook jongere leden en vrouwen). Welke AWP-leden hebben ervaring of goede ideeën? We willen een AWP groepje/community vormen die hiermee aan de slag gaat. Per afdeling willen we straks immers tenminste 30 leden op de kieslijst kunnen plaatsen. Ook wil de AWP meer naar buiten treden en dat kan niet zonder leden. Een mogelijke aanpak is het benaderen van specifieke doelgroepen zoals waterrecreanten, studenten of medewerkers van kennisinstituten.

Aanmelden

Wil jij ook meedoen? Meld je dan aan!

Je kunt je aanmelden door een email te sturen aan Jacqueline Pol en/of Jaap Verweij. Graag vermelden op welk vlak (en mogelijk specifiek onderwerp) je een bijdrage wilt leveren. Graag ook je telefoonnummer vermelden, zodat Jacqueline of Jaap daarna contact met je kunnen opnemen. Jacqueline en Jaap zullen daarnaast – op basis van de kennisinventarisatie van vorig jaar – AWP leden persoonlijk benaderen.

 

<Terug naar de homepage van de algemene waterschapspartij>

Terugblik op 2020

Opinie Aan het eind van dit bewogen corona jaar willen wij kort terugblikken op ons reilen en zeilen binnen HDSR. Als HDSR-team hebben wij – namens de ...

Algemene Beschouwingen AWP 2020

Opinie Samen met, laat onze eigen verantwoordelijkheid onverlet!   Bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2020 van het waterschap De Stichtse Rijnlande...

Door uitvoering motie AWP, lagere stijging HDSR waterschapslasten 2020

Nieuws Het HDSR bestuur geeft invulling aan een eerdere motie van de Algemene Waterschapspartij! Het tarief voor de categorie “gebouwd” voor 2020 gaat hi...

AWP Amendement nota peilbeheer aangenomen

Nieuws Op 18 december heeft het HDSR-bestuur het amendement “evenwichtige peilafweging” van de Algemene Waterschapspartij aangenomen. Via de Nota...

Algemene Beschouwingen AWP 2019

Opinie Bij de behandeling van de Begroting 2020 van het waterschap De Stichtse Rijnlanden zijn vanmiddag door Carel Dieperink – de fractievoorzitter va...

Waarheen met het veen?

Nieuws Waarheen met het veen? Leden van de Algemene Waterschapspartij (AWP) laten zich inspireren in Zegveld Op initiatief van het AWP-team HDSR kwamen op za...