Volg ons op Facebook!

Volg ons op Facebook en blijf op de hoogte van de laatste berichten uit het veld!


Home » Waterschappen » Delfland

Algemene Waterschapspartij Delfland

Onafhankelijk, deskundig en betrokken in Delfland!

Wilt u weten waar wij ons voor inzetten? Lees dat op ons weblog.
U kunt ons ook volgen op Facebook en op Twitter.                                                               Uitslag waterschapsverkiezingen in Delfland, klik hier!

De AWP Delfland wil de betrokkenheid van bewoners en bedrijven bij het waterschap vergroten!
Ook wil de AWP erop toezien  dat het hoogheemraadschap van Delfland haar kerntaken sober en doelmatig uitvoert. Zó wil de AWP Delfland voorkómen dat de waterschapslasten moeten stijgen.

De AWP Delfland wil een brug slaan tussen Delfland en de burgers! 
Uw gekozen vertegenwoordigers van de AWP zijn aanspreekbaar op de plannen en besluiten van Delfland, en kunnen die ook aan u uitleggen. Heeft u iets gezien dat volgens u anders zou moeten worden opgelost? Heeft u een probleem met het waterschap en komt u er niet uit? U mag ons altijd schrijven, bellen, e-mailen (Poul de Haan) of twitteren (via @AWP_Delfland).

Speerpunten voor AWP Delfland

 • Waterveiligheid staat altijd voorop

 • Begroting van Delfland in balans

 • Burgers betalen NIET meer dan hun wettelijk deel

 • Geen lasten doorschuiven naar onze kleinkinderen

 • Cultuurhistorie en erfgoed levend houden

 • Duurzame en innovatieve afvalwaterzuivering

 • Waterbeleving stimuleren, in samenwerking met andere partijen

 • Bodemdaling, peilbeheer en weidevogels

 • Schoon water in de sloot voor iedereen

Lees verder

Fotogalerij:


AgendaAWP Delfland


  Fractieleden

 • Antoinette Jans (Den Haag, Haagse Hout), hoogheemraad Watersysteem
 • Staat voor duurzaamheid en veiligheid, voor de juiste prijs.

  » Lees meer

 • Hans Middendorp (Den Haag)
 • Hans is inhoudelijk deskundig op vele dossiers van Delfland. Hans is opgeleid als visbioloog in Wageningen, en werkt als interim manager bij gemeenten, waterschappen en provincies.

  » Lees meer

 • Jan de Nooij (De Lier) plv. fractievoorzitter, lid com. BOB
 • Jan de Nooy, gewoon doen wat je zegt!

  » Lees meer

 • Leo Boekestijn (De Lier) lid com. SWW en GSG
 • Leo Boekestijn, raadslid in de gemeente Westland en volksvertegenwoordiger “pur sang”.

  » Lees meer

 • Steunleden

 • Ko Heijboer (Maassluis) verv. lid com. SWW
 • Ko Heijboer is dé Maassluise kandidaat van de AWP Delfland. Hij is actief voor het herstel van de doorvaart van de Monstersche Sluis.

  » Lees meer

 • Frans van Kasteren (Rijswijk) verv. lid com. BOB
 • Ingenieur Technisch Bedrijfskunde. Onafhankelijk financieel adviseur werkzaam bij Waterschap Hollandse Delta vanaf 2004

  » Lees meer

 • Poul de Haan (Delft) fractiesecretaris, verv. lid com. GSG
 • Schoon en betrouwbaar water voor waterrecreatie en een veilige en droge omgeving !

  » Lees meer

 • Peter Ruijs (Scheveningen)
 • Weg- en waterbouwkundige uit Delft, gewerkt in de stadsvernieuwing.

  » Lees meer

 • Anton Janssen (Leidschenveen)
 • Algemeen bestuurslid Bewonersorganisatie Leidschenveen

  » Lees meer

 • Gelske van Beusekom (Delft)
 • Hydroloog en milieukundige met passie voor water.

  » Lees meer