Delfland

Algemene Waterschapspartij Delfland

Meedoen met de waterschapsverkiezingen?

Op 20 maart 2019 vinden er weer waterschapsverkiezingen plaats, tegelijk met de provinciale verkiezingen. De Algemene Waterschapspartij is een landelijke waterschapspartij. Ons motto is ‘onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar’. Water is onze core business – wij doen alleen mee met de waterschapsverkiezingen.

De AWP zoekt jongeren en ouderen, met hart voor water en waterproblemen. Wil je met ons meedoen in de verkiezingscampagne? Of wil je misschien wel op onze kieslijst staan, als lijstduwer of op een verkiesbare plaats? Stuur dan een e-mail met een korte motivatie.

Onafhankelijk, deskundig en betrokken in Delfland!

Wilt u weten waar wij ons voor inzetten? Lees onze nieuwsberichten.
U kunt ons ook volgen op Facebook en op Twitter.
Uitslag waterschapsverkiezingen 2015 in Delfland, klik hier!


Lees verder Onze kandidaten

Doe je ook mee?

De AWP zoekt mensen met hart voor water, die willen meedenken over oplossingen voor waterproblemen.

Met jouw bijdrage van € 20, - per jaar steun je ons!

Word lid!

Kandidaten

1. Hans Middendorp (Den Haag)

lees verder

2. Antoinette Jans (Den Haag, Haagse Hout), hoogheemraad Watersysteem

lees verder

3. Peter Ruijs (Scheveningen)

lees verder

4. Frans van Kasteren (Rijswijk) verv. lid com. BOB

lees verder

5. Ko Heijboer (Maassluis) verv. lid com. SWW

lees verder

6. Poul de Haan (Delft) fractiesecretaris, verv. lid com. GSG

lees verder

7. Anton Janssen (Leidschenveen)

lees verder

8. Gelske van Beusekom (Delft)

lees verder

9. Coline Lugassy (Schiedam)

lees verder

Nieuws en opiniestukken

Interview Hans Middendorp over rode rivierkreeftjes

Nieuws Interview Hans Middendorp en Ruud Tas Interview met Ruud Tas, beginnend kreeftenvisser, en Hans Middendorp van de Algemene Waterschapspartij, over de...

Kamervragen over aanpak overlast rode rivierkreeftjes

Nieuws Interview in AD was aanleiding voor Kamervragen … 9 okt. 2018 – In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de overlast door rode rivierk...

Kroos scheppen in de gracht langs de Molslaan in Delft

Nieuws Studenten Virgiel ‘ontgroenen’ gracht met de hand Onder leiding van Delfland werd er vrolijk en onder gezang van de studenten kroos ges...

Code Rood voor rode rivierkreeftjes in het Westland

Nieuws Westlands stripboek met grote kern van waarheid 24 aug. 2018 – Hoofdrolspeler in het nieuwe stripboek Code Rood is de Amerikaanse rode rivierk...

Delfland verwijdert eendenkroos in Vlaardingen

Nieuws AWP blij met doortastende aanpak 3 aug. 2018 – Medwerkers van Delfland schreven op Twitter dat het dek van eendenkroos ter hoogte van Plein 19...

AWP Delfland wil cellulose terugwinnen op rwzi Harnaschpolder

Nieuws Rioolwaterzuivering moet snel grondstoffenfabriek worden, zegt Algemene Waterschapspartij Delfland Delfland 5 juli 2018 – ‘Helaas staat er i...

Foto's


Algemene Waterschapspartij Delfland

Niet politiek wel deskundig

Uw gekozen vertegenwoordigers van de AWP zijn aanspreekbaar op de plannen en besluiten van Delfland, en kunnen die ook aan u uitleggen. Heeft u iets gezien dat volgens u anders zou moeten worden opgelost? Heeft u een probleem met het waterschap en komt u er niet uit? U mag ons altijd schrijven, bellen, e-mailen of twitteren.

De AWP Delfland wil een brug slaan tussen Delfland en de burgers! 

De AWP Delfland wil de betrokkenheid van bewoners en bedrijven bij het waterschap vergroten en daarvoor benaderbaar en aanspreekbaar zijn. Verder wil de AWP erop toezien dat het hoogheemraadschap van Delfland zich bepaalt tot zijn kerntaken en dat de kerntaken sober en doelmatig worden uitgevoerd. Zo wil de AWP Delfland zorgdragen voor een beperking van de lastenstijging.

Speerpunten voor AWP Delfland

 • Waterveiligheid staat altijd voorop
  De kerntaken van het waterschap staan natuurlijk altijd voorop. Dijken op orde en knelpunten die wateroverlast veroorzaken voortvarend aanpakken. Veilige dijken die ons beschermen tegen overstromingen, en een goed functionerend watersysteem, dat ervoor zorgt dat iedereen droge voeten houdt bij storm en hevige regenval.
 • Begroting van Delfland in balans
  De AWP streeft naar een sobere en doelmatige begroting van Delfland, die in evenwicht moet blijven met de inkomsten uit de waterschapsbelasting.  In de begroting zoekt de AWP een goede balans tussen de 4 W’s: Waterveiligheid, Waterkwaliteit, Waterzuivering en Waternatuur.
 • Burgers betalen NIET meer dan hun wettelijk deel
  Delfland heeft een jaarbegroting van ca. 240 miljoen euro, en daarvan betalen alle burgers samen 57,5%. Wettelijk geldt voor Delfland dat het aandeel van de burgers minimaal 50% moet bedragen. De AWP wil dat Delfland zich aan dit wettelijk minimum houdt, waardoor de burgers ca. 18 miljoen minder gaan betalen. Dit komt neer op een lastenvermindering voor huishoudens van € 25 per jaar.
 • Geen lasten doorschuiven naar onze kleinkinderen
  Delfland heeft bijna 500 miljoen aan leningen uitstaan, meer dan 2x de jaarlijkse begroting. Om ook in de toekomst de waterschapslasten voor de burgers betaalbaar te houden, wil de AWP zo min mogelijk  lasten doorschuiven naar de toekomst. Ook willen we sturen op meer  inkomsten uit de afvalwaterzuivering in de toekomst (energie, grondstoffen en gietwater)
 • Cultuurhistorie en erfgoed levend houden
  Waterschapshistorie is de geschiedenis van het polderen, de identiteit van Nederland. Historische waterschapswerken, zoals bijv. de Monstersche sluis, blijven het best behouden als het functionele gebruik wordt verzekerd. De AWP wil dat de geschiedenis van Delfland zichtbaar blijft. Bijvoorbeeld door historisch erfgoed over te dragen aan een speciale stichting, of door incidenteel bij te dragen aan de kosten van bijzonder onderhoud.
 • Duurzame en innovatieve afvalwaterzuivering
  Duurzaamheid in water, grondstoffen en energie wordt in de toekomst alleen maar belangrijker. De AWP wil investeren in de modernisering van de afvalwaterzuiveringsinstallaties, zodat dit fabrieken worden voor grondstoffen zoals kunstmest, voor energie waarmee Delfland zelfvoorzienend kan worden en voor gietwater voor de tuinbouw.
 • Waterbeleving stimuleren, in samenwerking met andere partijen
  Delfland beheert honderden kilometers met vaarten, kanalen, dijken en kades, die voor iedereen beleefbaar en bereikbaar moeten zijn, zonder dat de waternatuur daar schade van ondervindt. Dit hoeft niet veel te kosten. Samen met belangenverenigingen zoals sportvissers of een kanovereniging, is er veel mogelijk.
 • Bodemdaling, peilbeheer en weidevogels
  Bodemdaling als gevolg van bemaling maakt drooglegging op termijn steeds moeilijker. De AWP wil, zo veel als mogelijk, een natuurlijk peilbeheer in de graslandpolders, waarbij de veenbodem zo nat als mogelijk wordt gehouden. Belangrijk bijkomend voordeel is dat het broedsucces van weidevogels verbetert als de weilanden in het voorjaar niet te droog zijn. De helft van alle weidevogels broedt in Nederland.
 • Schoon water in de sloot voor iedereen
  Water moet overal schoon genoeg zijn om veilig in te kunnen varen, spelen of zwemmen. Er zitten nog altijd ongeveer 30 verschillende bestrijdingsmiddelen in concentraties boven de norm in het oppervlaktewater van Delfland. En als gevolg van te hoge concentraties stikstof en fosfaat, groeit het kroos uitbundig in de nazomer. De AWP wil dat Delfland concrete maatregelen neemt om de waterkwaliteit te verbeteren, en dat er voldoende inzet beschikbaar is voor voorlichting en controle. Delfland moet ambitie tonen en mag zich niet neerleggen bij de al jaren bestaande situatie.

Successen van de AWP Delfland

In de afgelopen periode heeft de AWP Delfland zich actief ingezet voor uw belang in het bestuur van Delfland. Wij noemen hier enkele van onze successen:

 • Voorkomen sloop gebouw gemaal Oude Pijnackerse polder
  Begin 2009 stelde het College voor om het historische gemaal Nootdorp in de Oude Pijnackersche polder te slopen omdat het gebouw “geen historische waarde heeft en er geen mogelijke gebruikers zijn“. Dit gebouw bevindt zich aan de rand van de Delftse Hout en is zichtbaar vanaf de A13 tussen Delft en Rotterdam. De AWP Delfland heeft daar toen fel tegen geprotesteerd, omdat het hier om historisch erfgoed gaat (de gemeente wilde het nota bene op de monumentenlijst gaan plaatsen) en bovendien de KNNV afdeling Delfland zich had aangemeld als potentiële gebruiker. Bovendien was enkele jaren eerder een nieuw gemaal gebouwd naast het historische gemaal, in een grijze stijl om ‘onzichtbaar te zijn als je naar het oude gemaal kijkt’.
 • Waterkwaliteit en bestrijdingsmiddelen
  De AWP Delfland heeft zo lang gehamerd op het verbetereren van de waterkwaliteit, dat de dijkgraaf in een onbewaakt ogenblik verzuchtte: ‘Waterkwaliteit is misschien tien procent van ons budget, maar elke vergadering gaat het erover’. Inmiddels is Delfland in 2014 overstag gegaan door op aandringen van de AWP en andere partijen gerichte controle te gaan uitvoeren in 2014. En met succes, zo konden enkele overtreders in het Westland op heterdaad worden betrapt.
 • Aanleg vispaaiplaats in de Boomawatering langs de Casembrootlaan in Poeldijk
  Aan het begin van de herfst in 2014 trok het College haar plannen in om 8.000 m2 vispaaiplaats aan te leggen in de Boomawatering langs de Casembrootlaaan in Poeldijk. In plaats daarvan was het voorstel om voor hetzelfde bedrag van € 435.000,- een natuurvriendelijke oever aan te leggen van 1.700 m2. De AWP heeft gevraagd aan de hoogheemraad Schoon Water van Delfland om opnieuw in onderhandeling te gaan met de gemeente Westland.
 • Wandelen over kades en dijken
  De AWP heeft met succes het recreatief medegebruik van dijken en kades op de agenda van Delfland gezet. In een speciaal geval waar een pad op de dijk nu nog wordt geblokkeerd door de pachter, heeft Delfland aangekondigd de pachtovereenkomst niet te verlengen, zodat er ruim baan kan worden geboden aan wandelaars.
 • IJsbeleid door Delfland op verzoek van de AWP
  Delfland heeft, op verzoek van de AWP, beleid geformuleerd hoe om te gaan met het waterbeheer om bij invallende vorst de ijsvorming om te schaatsen zoveel mogelijk te bevorderen.

Wilt u weten waar wij ons de afgelopen jaren zoal mee bezig hebben gehouden?
Lees dan de bijdragen op ons weblog.

U kunt ons ook volgen op Facebook en op Twitter.