Delfland

André Faber

Zakelijk en Betrokken

De AWP vindt dat de lasten voor de inwoners niet mogen  stijgen. Daarom moeten de kosten worden beheerst.

Om de taken goed uit te kunnen voeren, geeft het Hoogheemraadschap van Delfland veel geld uit. Dat is geld van de belastingbetaler, dus daarmee moet zorgvuldig worden omgegaan. Dat moeten we doen door grote investeringen lang van tevoren te plannen. Door elke keer af te wegen of nieuwbouw of vervanging wel echt nodig is. Door het onderhoud aan installaties en waterkeringen in onderhoudsplannen op te nemen en steeds te kijken of er efficiëntere methodes bestaan. Door de organisatie adequaat maar sober te houden.

Sober en doelmatig

Ook bij een hoogheemraadschap kan zakelijk naar de taken en doelstellingen worden gekeken. De “producten” van het hoogheemraadschap zijn zaken als stevige dijken, het afvoeren van overtollig regenwater en het reinigen van rioolwater. De “winst” die kan worden behaald drukken we niet uit in euro’s, maar in meer veiligheid, hogere betrouwbaarheid en een schoner milieu. Een efficiënte bedrijfsvoering en een gezond financieel beheer zijn randvoorwaarden om deze “winst” te behalen.

In mijn werk als controller en manager houd ik mij al jaren bezig met deze thema’s. Na mijn studie Economie in Amsterdam heb ik verschillende functies vervuld op het gebied van financiën en bedrijfsvoering, zowel in het bedrijfsleven als in de non-profit sector.

Daarnaast ben ik actief bij uiteenlopende organisaties en verenigingen. Soms als bestuurslid, soms als organisator van activiteiten en soms gewoon als lid.

Stem op AWP niet politiek wel deskundig

We staan er niet altijd bij stil, maar de functies die de waterschappen en hoogheemraadschappen vervullen, zijn in Nederland onmisbaar. Voor ons allemaal. Het is de moeite waard om je daar voor in te zetten. De AWP doet dat vol overtuiging.