Delfland

Anne van Hagen-Rooijen

Brede interesse in water

Ik ben zeer geïnteresseerd in de verschillende aspecten rond water, waterproblematiek en de mogelijkheden met water. Als ik in de media zaken tegenkom die hierover gaan plaats ik deze op LinkedIn of geef ik mijn mening hierover op een respectvolle manier. Dit heb ik bijvoorbeeld gedaan t.a.v.:

 • de problematiek rond Chemours;
 • het gebruik van bestrijdingsmiddelen;
 • het betaalbaar houden van duurzaamheidsmaatregelen voor burgers;
 • het creëren van een gelijk speelveld voor alle partijen;
 • de vervuiler laten betalen;
 • de mogelijkheden voor waterberging;
  de verwijdering van exoten zoals de Amerikaanse rivierkreeft;
 • het toepassen van de nieuwste (zuiverings)technieken en slimme technische oplossingen;
 • voorbereid zijn op toekomstige klimaatverandering;
 • de mogelijkheden om gewassen te kweken in droge en/of verzilte gebieden;
 • het delen van de Nederlandse kennis van watermanagement met andere landen, en
 • de zeggenschap van burgers over water in landen waar dat niet vanzelfsprekend is (bijvoorbeeld in de VS).

Om gehoord te worden ben ik niet bang om mij te richten op overheidsorganen zoals het Europees Parlement , de Europese Commissie, en de Eerste en Tweede Kamer der Staten Generaal en/of op de betreffende politici, directeuren en initiatiefnemers. Een mening moet immers eerst zichtbaar zijn, om gehoord te kunnen worden.

Stem op de AWP Delfland

Via deze weg heb ik de Algemene Waterschapspartij leren kennen. Toen ik in mei 2018 gevraagd werd of ik interesse had om mee te doen met de waterschapsverkiezingen heb ik meteen het verkiezingsprogramma van de AWP doorgelezen. Daarbij was het letterlijk of ik mijzelf hoorde praten en mijn interesses en commentaren terug las. Mijn beeld rondom water, waterproblematiek en de mogelijkheden met water sluit naadloos aan bij het verkiezingsprogramma van de AWP. En hoe kan ik daar nu beter gehoor aan geven, dan door mij er actief via de AWP voor in te zetten.

Wat mij verder aanspreekt aan de AWP is dat het uitgangspunt water is en niet een politieke motivatie. Daardoor is er geen vertroebeling van standpunten op het niveau van de waterschappen met standpunten op gemeentelijk -, provinciaal-, of landelijk niveau. Ook de plaatsing van de AWP op het politieke speelveld spreekt mij aan: tussen conservatief en progressief en tussen ecologie en economie in.

Ecologie, communicatie en weg- en waterbouw

Zelf ben ik afgestudeerd in de richting dierecologie en wetenschapscommunicatie. Tijdens deze opleiding heb ik stage gelopen bij de Dienst Weg- en Waterbouwkunde. Hier heb ik kunnen zien dat de verschillende functies van het water zo nu en dan kunnen botsen. Daarnaast ondersteun ik sinds 2007 middelgrote en grote bedrijven op het gebied van milieu en ruimtelijke ordening. Daardoor heb ik ervaring met het aanvragen van de benodigde (milieu-, water)vergunningen en weet ik hoe (zuiverings-)technieken zich binnen bedrijven ontwikkelen en de goedkeuring krijgen van het hoge management.