Delfland

Antoinette Jans

Na de vorige verkiezingen in 2015 heb ik met ruim 11.000 voorkeurstemmen als lid van de Verenigde Vergadering en daarna als hoogheemraad flink aan de weg getimmerd.

Ik sta voor:

  • De burger centraal. Ik ben direct benaderbaar via e-mail of telefoon;
  • Waternatuur en gezond water. Geen plastic of medicijnresten in het water;
  • De tarieven voor de inwoners moeten omlaag.

Door mijn motie betaalt Delfland zijn jaarlijkse bijdrage aan het Deltaprogramma nu direct, zonder rente. Veiligheid staat bovenaan, maar voor de juiste prijs! Als voorzitter van de rekeningcommissie heb ik gewerkt aan het kwijtscheldingsbeleid en de doorlichting van de begroting. Alle adviezen zijn opgevolgd. Dat doet me deugd. De tarieven voor de zuiveringsheffing zijn bevroren, mede dank zij mijn initiatief.

Als boerendochter heb ik gevoel bij de natuur, de aarde en het water. Ik ben van nature maatschappelijk betrokken. En als ik me ergens voor inzet, komt het van de grond. Dit blijkt uit mijn succesvolle burgerinitiatief Gevaarlijke oversteek IJsclubweg.

In de droge zomer 2018 heb ik als loco-dijkgraaf samen met andere waterschappen gezorgd voor extra zoet water uit de Lek en het Amsterdam-Rijnkanaal. Ook heb ik een beperkt schutregime voor vaarverkeer door de Parksluizen, Vlaardinger Driesluizen en Buitensluis Schiedam ingesteld.

Resultaten

Als hoogheemraad met de portefeuille Watersysteem en ecologische waterkwaliteit heb ik concrete resultaten geboekt. Zoals het klimaatbestendiger maken van Westland door extra calamiteitenbergingen en waternatuur en een energiezuinige stuw in de Schieveense polder. Maar ook inzet op ecologische waterkwaliteit en samenwerking met (water)ecologen in het hele gebied. In Schiedam zijn speelplekken zoals het Krajicek speelveld en park Bijdorp gecombineerd met een waterberging. De Commandeurspolder en de Zuidpolder van Pijnacker-Nootdorp worden aantrekkelijk voor weidevogels door een aangepast peilbeheer.

De Zuidpolder tussen Delfgauw en de Oude Leede is ook veiliger en bloemrijker geworden. Samen met de TU Delft voer ik een onderzoek uit naar bodemdaling, met name in het landelijk gebied. Met Maassluis ben ik de aanleg van een nieuw hemelwatersysteem gestart. We vergroten de effecten van de sanering door de watergangen in de Broekpolder in Vlaardingen aan te passen. In Delft voeren we een pilot met kroos uit. In Den Haag leggen we bij de Rotterdamsebaan het Molenvlietpark aan, de eerste waterberging ten Westen van de Vliet.

Ik zet me in voor de glasaal en loodvrij vissen. Samen met de hengelsportverenigingen breng ik de nodige aanpassingen aan in de maaiprotocollen voor een visvriendelijk beleid.

Graag krijg ik op 20 maart (opnieuw) je stem!

Ik ben altijd te bereiken via e-mail.
Zie voor meer informatie ook:
Antoinette Jans op Facebook
Antoinette Jans op Twitter
Antoinette Jans op LinkedIn