Delfland

Anton Janssen

Coördinator Leefomgeving Leidschenveen

Anton Janssen is mede-oprichter van de bewonersorganisatie Leidschenveen (BOL). Tot juli 2018 was Anton voorzitter van het bestuur van BOL. Anton is nog steeds Coördinator van de Werkgroep Leefomgeving.Hij is zeer betrokken bij alles wat er in ‘zijn’ Leidschenveen gebeurt.

Ik vind dat ook in Leidschenveen de niet- inheemse rode rivierkreeftjes en kroos uit het oppervlaktewater moeten worden verwijderd. Deze rivierkreeftjes zijn agressief en ze eten veel waterplanten op, waardoor de visstand afneemt. In de zomer groeien veel sloten dicht met kroos.

De AWP Delfland pleit ervoor om kroos meer te benutten voor het terugwinnen van voedingsstoffen! De AWP Delfland zet zich ook in om meer nuttige stoffen en energie rechtstreeks uit het rioolwater terug te winnen, zoals fosfaat en vezels van toiletpapier.

Niet politiek wel deskundig

Veilige dijken, schoon oppervlaktewater en een mooie natuur in en rond het water zijn toch thema’s, waar iedere burger recht op heeft! Het zijn onderwerpen, die een duurzame aanpak vragen, d.w.z. mede gericht op de toekomstige generaties.

Deze aanpak voor deze 3 thema’s vind je bij de Afdeling Delfland van de Algemene Waterschapspartij (AWP Delfland). Het zou daarom volkomen terecht zijn als deze partij sterk wordt vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap (Waterschap) van Delfland.

De AWP Delfland zet zich met name in het Westland in om de lozing van bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater te verminderen.

Waar de AWP Delfland speciaal aandacht voor vraagt in de hele regio Delfland zijn de medicijnresten, die via ontlasting in het rioolwater terecht komen en die er zonder aanvullende technische voorzieningen erg moeilijk uit verwijderd kunnen worden. Omdat apotheken overtollige medicijnen apart afvoeren, vind ik dat in ieder geval deze daar horen te worden ingeleverd i.p.v. ze door te spoelen in het toilet of de gootsteen!

Chemie en milieu

Ik ben chemisch technoloog en ook milieukundige en was met deze combinatie van deskundigheden tot mijn pensionering in 2011 hoofd van het Kenniscentrum ARBO en Milieu bij de Directie Materieel van de Koninklijke marine. Tot mijn taken hoorde het inventariseren van de gevaar-aspecten van chemische producten voor de gezondheid van het personeel en het milieu. Ook het beleid voor de verwerking van afval aan boord van de marineschepen hoorde tot mijn taken. Deze kennis en ervaring zet ik nu in voor het verbeteren van de waterkwaliteit in het beheersgebied van het waterschap Delfland.