Delfland

Casper van den Herik

Lijstduwer AWP Delfland

Omdat ik geen geloof hecht aan watermanagement op levensbeschouwelijke grondslag stel ik mij beschikbaar als lijstduwer voor de AWP in Delfland.

De AWP stelt het waterbeheer en de belangen van de ingelanden centraal. Dat deed ik ook toen ik van 2003 tot en met 2005 als individueel lid zitting had in de Verenigde Vergadering.

AWP niet politiek wel deskundig

Voor de daarop volgende waterschapsverkiezingen deed ik veel moeite om met de lijst “Stadsbelangen Delfland” voor een doeltreffend en een rechtvaardig waterbeheer op te komen. Helaas haalde “mijn” lijst onvoldoende stemmen om in de Verenigde Vergadering te komen. De bestaande landelijke politieke partijen gingen er grotendeels met de buit vandoor, waardoor de gevestigde belangen van de agrarische sector en het bedrijfsleven centraal bleven staan.

De gewone ingelanden worden met een voortdurende stijging van de waterschapslasten geconfronteerd.
Door de cursus *Actief voor het waterschap” maakte ik nader kennis met de AWP, waarvan het programma en de uitgangspunten mij bijzonder aanspreken, nl.:

Een realistisch waterbeheer en veel aandacht voor de gewone ingezetenen !

Dus stem op ‘AWP niet politiek wel deskundig’ kandidaat 23 !