Delfland

Edzo Ebbens

Weg- en Waterbouw

Opgegroeid op een boerderij in Noordoost-Groningen. Met vader als waterschapsbestuurder de schaalvergroting in de waterschapswereld meegemaakt.

Afgestudeerd in Weg- en Waterbouw aan TU Delft. Gewerkt bij een ingenieursbureau en bij Rijkswaterstaat. Daar kennis en ervaring opgedaan in veiligheid tegen overstroming, ontwerp van waterkeringen, schrijven van leidraden en uitvoeren van gezamenlijke projecten met waterschappen, gemeenten, provincies, aannemers en ingenieursbureaus.

Woon sinds 1981 in Schiedam.

Naast en na mijn werk actief geweest als vrijwilliger/bestuurslid bij Bewonersvereniging, Dierenbescherming, D66-Schiedam. Thans vrijwilliger in initiatiefgroep richting gemeente voor beter, mooier en meer natuurlijk groen in de wijk . Nog steeds een passie voor water.

Als student geroeid en gecoached op en langs het Schie-kanaal. Aantal jaren kano gevaren rond de Vlietlanden. Sinds twintig jaar veteranenroeier, instructeur en jeugdwedstrijdcoach bij roeivereniging Nautilus aan de Rotte.

Waarom AWP Delfland

Ik sta als lijstduwer op de kieslijst van AWP Delfland omdat het hoogheemraadschap Delfland belangrijk is als doelcorporatie voor bescherming tegen overstroming en wateroverlast en zorg voor zuivering van afvalwater en voor instandhouding van voor recreatie en sport geschikte, schone en natuurlijke vaarten en sloten. En de AWP Delfland hiervoor een evenwichtig verkiezingsprogramma en speerpunten heeft. De politiek onafhankelijke positie van AWP Delfland maakt het mogelijk om een zo goed mogelijk waterschapsbeleid uit te voeren. Democratisch en vanuit deskundigheid en betrokkenheid.

Ga stemmen op 20 maart

Vooral ook vanwege de noodzaak tot maatregelen door klimaatverandering geldt dat:

  • Inzet voor goed bestuur van het hoogheemraadschap belangrijk is voor de huidige maar vooral voor toekomstige generaties in het gebied;
  • Het hoogheemraadschap een belangrijke rol heeft naar gemeenten om de maatregelen vanwege klimaatverandering goed, gecoördineerd en tijdig in gang te zetten. Met name voor wateroverlast bij hevige regenbuien is dat nodig;
  • Inwoners meer kennis moeten krijgen van en meer betrokken moeten worden bij het werk van het hoogheemraadschap;
  • De lasten van maatregelen eerlijk verdeeld moeten worden tussen inwoners en bedrijven.

Ik roep dan ook iedereen op om:

  • Kennis te nemen van de speerpunten en het verkiezingsprogramma van AWP Delfland;
  • Te gaan stemmen voor de waterschapsverkiezingen op 20 maart 2019;
  • Bij voorkeur te stemmen op een kandidaat van de lijst “AWP Niet Politiek Wel Deskundig”.