Delfland

Esther den Draak

Klimaatadaptatie en wateroverlast

Wonend in Vlaardingen vlakbij de Vlaardingse Vaart, aan de rand van Midden Delfland en de Vlaardingse Vlietlanden, is het mij duidelijk geworden dat waterbeheer ongelooflijk belangrijk is. Zonder goed waterbeheer van de polder naar boezem en uiteindelijk naar zee, is het niet mogelijk om wateroverlast in control te houden. Ook tijdens droogte in de zomer is goed waterbeheer belangrijk. Zonder water in de polder zouden de vogels en vissen niet in de polder overleven. Dit heeft gevolgen voor zoveel meer.

Met lede ogen bekijk ik dan ook het dicht bouwen van open ruimte in de binnensteden, waardoor de belasting voor het riool groter wordt bij wateroverlast tijdens een plensbui. Het wordt steeds belangrijker om in het voorjaar water vast te houden voor de droogte in de zomer.

De steden maken in mijn ogen nog steeds te weinig gebruik van klimaat adaptieve maatregelen bij woningbouw, die voor langere tijd water kunnen vasthouden. Denk aan wat de mogelijkheid van gronduitgifte in erfpacht kan bieden om verhardingen van tuinen tegen te gaan. Dit is een voorbeeld wat met een bestaand instrument extra gedaan kan worden.

AWP niet politiek wel deskundig

Waterbeheer kan niet gedreven worden vanuit een partijstandpunt, maar kan alleen bekeken worden vanuit de mogelijkheden vanuit de praktijk.

Daarom ben ik lijstduwer van de AWP Delfland