Delfland

Frans van Kasteren

Technisch en financieel

Ik ben geboren en opgegroeid op de boerderij van mijn ouders in Sint Anthonis, een dorp in de provincie Noord Brabant. Daarna heb ik tijdens mijn studie acht jaren gewoond in Enschede. In 1996 ben ik verhuist naar het beheersgebied van het Hoogheemraadschap van Delfland, de eerste 4 jaren in Den Haag en afgelopen 18 jaren in Rijswijk. Ik woon vanaf 2000 in de gemeente Rijswijk, ben vanaf 2004 getrouwd met mijn lieve vrouw Roe en heb twee schatten van kinderen genaamd Milou en Bo.

Ik heb een technische en een financiële achtergrond. Ik ben afgestudeerd technisch bedrijfskundige aan de Universiteit Twente. Daarna heb ik de opleiding registercontroller gevolgd aan de Erasmus Universiteit. Na mijn studie technische bedrijfskunde heb ik de eerste 5 jaren financiële functies vervuld bij een aantal gemeenten en de rijksoverheid. Daarna heb ik de overstap gemaakt naar de waterschappen. Ik heb 19 jaren gewerkt bij twee waterschappen in de provincie Zuid Holland op financiële functies. Sinds 2018 werk ik via Servicepunt71 als financieel adviseur voor een aantal gemeenten in de Leidse regio. Op basis van mijn persoonlijke werkervaringen weet ik daarom veel over wat een waterschap doet en hoe het financieel en bestuurlijk in elkaar zit.

AWP niet politiek wel deskundig

Vanaf 2008 ben ik een actief lid bij AWP Delfland en de AWP Delfland fractie.
Vanaf 2009 ben ik een van de vaste vervangers in de technische commissies van de Verenigde Vergadering namens AWP Delfland. Dit heb ik de afgelopen 10 jaren met veel plezier gedaan.

Maart 2019 zijn er weer nieuwe waterschapverkiezingen. Dit keer sta ik op een verkiesbare plek namens AWP Delfland. Ik hoop dit keer een zetel te kunnen bemachtigen in verenigde vergadering van het Hoogheemraad van Delfland namens AWP Delfland. Daarvoor heb ik uw stem nodig.

Persoonlijke speerpunten

Als ik word gekozen tot lid van de verenigde vergadering van het waterschap dan zal ik mij sterk maken op het realiseren van de financiële en bestuurlijk landelijke en regionale speerpunten zoals genoemd in ons verkiezingsprogramma. Voor mij persoonlijk geldt dat, aansluitend op het verkiezingsprogramma van AWP Delfland, de volgende punten mijn bijzondere aandacht hebben de komende bestuursperiode:

  1. Waterschapsbelasting voor huishoudens in Delfland omlaag;
  2. Het voorkomen dat lasten worden doorgeschoven naar onze kleinkinderen;
  3. Het verder afbouwen van de huidige enorme schuldenlast van Delfland;
  4. Het sober en doelmatig besteden door het waterschap van het ontvangen geld van burgers en bedrijven;
  5. Het behouden van een open en transparant bestuur en dit verder door ontwikkelen.

Het is tot slot mijn ambitie om een goede professionele volksvertegenwoordiger te mogen zijn – onafhankelijk en deskundig – voor alle inwoners van het beheersgebied van het hoogheemraadschap van Delfland.