Delfland

Gelske van Beusekom

Met passie voor water

Na de verkiezingen in 2015 heb ik me aangesloten bij de AWP en ik sta nu als lijstduwer op de kandidatenlijst van Delfland. Ik woon met mijn man en twee kinderen in Delft en werk als beleidsadviseur voor waterhuishouding bij het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (Rotterdam). Naast deze baan draag ik ook een inhoudelijk steentje bij aan de AWP-fractie in Delfland en wil dit blijven doen!

Stem op AWP niet politiek wel deskundig

De AWP in Delfland wil écht zaken voor elkaar krijgen en bouwt standpunten op met inhoudelijke argumenten. Door mijn kennis op het gebied van peilbeheer, het voorkomen van wateroverlast en watertekort, grondwaterbeheer en klimaatadaptatie in de stad, kan ik hierbij goed ondersteunen.

Ik sta vierkant achter het motto van de AWP: “niet politiek wel deskundig!” De waterschappen hebben specifieke taken om ons kikkerlandje bewoonbaar te houden. Dit vraagt om deskundige bestuurders die begrijpen hoe een watersysteem functioneert en die het kunnen beschermen.

Klimaat en kosten

Door klimaatverandering moeten waterschappen steeds meer maatregelen nemen, zodat het watersysteem extremere weertypen aankan en alle inwoners van het water kunnen blijven genieten. Liefst op zo’n manier dat de belastingtarieven niet de pan uit rijzen en zonder de wensen van de inwoners uit het oog te verliezen. Dit vraagt om betrokken bestuurders met visie, die zich niet laten afleiden door politieke spelletjes en de korte termijn. De AWP heeft deze bestuurders in huis en kan het verschil maken!