Delfland

Guido van der Wedden

Vrijwilliger Olofsbuurt en Westerkwartier in Delft

Ik ben geboren in de Olofsbuurt in Delft en ik heb tot 2016 in het Westerkwartier gewoond. Ik was daar ook vrijwilliger in de wijkvereniging. Sinds twee jaar woon ik nu niet meer in Delfland, maar ik sta wel (onderaan) op de lijst voor de AWP Delfland.

Ik draag de AWP Delfland en de Delftse en Delflandse samenleving namelijk nog steeds een warm hart toe. Uw stem voor nummer 27 gaat niet verloren, ik ken de top 5 kandidaten van de AWP Delfland allemaal persoonlijk en kan u als kiezer dus helpen om met hen in contact te komen. Dus watersporters, Delftenaren en anderen die mij nog kennen: stem op de AWP Delfland, stem nummer 27!

Wat heb ik bereikt in het bestuur van Delfland?

Ik maakte van januari 2009 tot oktober 2016 deel uit van het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap van Delfland namens de AWP. Ik heb in die jaren steeds nauw contact gehad met inwoners uit ons gebied en gebruikte mijn bestuurlijke contacten om hen te helpen bij problemen met Delfland. Op die manier heb ik er onder andere aan bijgedragen dat de Strijp voor waterrecreanten geopend werden, het afgesloten wandelpad op dijk bij ’t Woudt werd heropend en dat het waterschap meewerkte aan het heropenen van de Monstersche sluis. Verder heb ik er actief aan bijgedragen dat de waterschapsbelasting niet verder is gestegen.

Ik blijf ervoor waken dat Delfland zich bepaalt tot zijn kerntaken en deze sober en doelmatig uitvoert om zo te komen tot lagere waterschapsbelasting. Verder blijf ik me inzetten voor meer aandacht voor het vaarwegbeheer als (neven)taak van het waterschap. U mag mij altijd bellen op 06-41365257 of mailen naar g.vanderwedden@algemenewaterschapspartij.nl.

Stem op AWP niet politiek wel deskundig

Zie voor meer informatie over alle onderwerpen waarmee ik me heb bezig gehouden ook het archief op mijn persoonlijk weblog.