Delfland

Johan van Dalen

Kennis van water

Ik heb ruime ervaring met zaken en bestuur kwesties die spelen bij het waterschap. Dit komt mede door mijn ervaring qua opleiding, werk en doordat ik een volledige periode AB-bestuurslid ben geweest bij het waterschap Brabantse Delta.

Johan van Dalen (klik op afbeelding voor het filmpje)

Boeren achtergrond

Johan van Dalen, 51 jaar is iemand die opgegroeid is in een polder in de Hoekschewaard (Zuid Holland). Helaas zijn er in die polder in 1953 vele mensen verdronken. Ik heb het hier over Numansdorp waar ik mijn jeugd heb doorgebracht. Bij dit dorp splitst het Hollandsch Diep zich in het Haringvliet en het Volkerak.

Ik ben na mijn studie op o.a. de hogere landbouwschool te Dordrecht en Delft, in Steenbergen gaan wonen. Ik was na mijn schoolperiode werkzaam in de land- en tuinbouw als technisch medewerker en adviseur. Daarna ben ik in 1999 gaan werken in de zakelijke bancaire sector. Ik deed dit hoofdzakelijk bij vele Rabobanken als detacheringsmedewerker op de zakelijke afdelingen. Per 2019 ben ik weer werkzaam in de landbouw. Ik werk bij het veredelingsbedrijf Hazera als gewasspecialist.

Daarnaast ben ik vader van 3 dochters. Mijn jongste dochter woont in Maassluis waar ik veel ben. Ik was in de bestuursperiode vanaf 2009 4 jaar algemeen bestuurslid voor de fractie gebouwd bij het waterschap Brabantse Delta.

Ik ben opgegroeid op een groot landbouwbedrijf, waarbij ik al vroeg ervaren heb welke belangen er spelen op het gebied van water. Ik denk hierbij o.a. aan het bemalen van een polder, zomer- en winterwaterstand, heftige regenbuien en hoge waterstanden door springvloed of verhoogde afvoer van rivierwater, natuurontwikkeling en dijkbewaking! Met o.a. mijn agrarische en financiële achtergrond wil ik belangenvertegenwoordiger zijn van alle inwoners en bedrijven in het waterschapsgebied.

AWP niet politiek wel deskundig

Ik ben al sinds de oprichting van de Algemene Waterschapspartij (AWP) lid van deze landelijke niet-politieke groepering, die zich inzet voor een goede balans tussen de vier W’s: Waterveiligheid, Waterkwaliteit, Waterzuivering en Waternatuur. Want uw waterschapsbelasting kan ook maar één keer worden uitgegeven.

Het oude motto van de AWP was: onafhankelijk, deskundig en betrokken ofwel in een nieuw jasje: AWP niet politiek wel deskundig !!! (en als het nodig is een paraplu)!

Stem 20 maart 2019 AWP niet politiek wel deskundig Johan van Dalen Belangenvertegenwoordiger van alle inwoners!!!