Delfland

Ko Heijboer

Deltawerken en waternatuur

Ik ben geboren op het eiland Noord Beveland aan de oevers van de Oosterschelde waar ik al vroeg gefascineerd raakte door enerzijds de kwetsbare (onderwater)natuur en anderzijds de imposante Deltawerken. In mijn vrije tijd zeilde en surfte ik op het Veerse Meer.

Civiele techniek

Ik koos voor een opleiding Civiele Techniek en werkte in diverse functies bij het waterschap Walcheren, Hoogheemraadschap van Delfland en nu bij het Havenbedrijf Rotterdam. Ik woon in Maassluis en ben nog steeds graag op en rond het water te vinden op de fiets langs ‘het Scheur’ (de Waterweg), hardlopen door de Boonerlucht en Broekpolder tussen Vlaardingen en Maassluis en met mijn bootje op de boezemwateren van Delfland en daarbuiten.

Water kent geen kleur, Politieke ideologie of levensovertuiging. De AWP heeft daarom geen binding met landelijke politieke partijen. Wat mij aanspreekt in de AWP is dat zij partij onafhankelijk, professioneel deskundig en lokaal betrokken is. Bij de AWP nemen wij mensen serieus. Bij de AWP wordt dus geen Haagse partijdiscipline opgelegd, maar de AWP gaat samen met de inwoners van Delfland voor de beste oplossingen. Daarom kies ik voor de AWP.

AWP gaat voor de lange termijn

‘Voor onze kinderen’ vind ik het belangrijk om naar de lange termijn te kijken. Ik ben voor een solide financieel beleid waarbij we de uitgaven in de hand houden, kosten eerlijk verdelen en geen kosten doorschuiven naar latere generaties.

Wateroverlast door hoosbuien moeten we samen met de inwoners van Delfland aanpakken, want alle beetjes helpen. Minder stenen in de tuin en meer planten. Ook kun je je regenton slim inzetten.

Geen viezigheid in ons water, dus microplastics en medicijnresten uit het water en grondstoffen als fosfaat en cellulose terugwinnen, als dat kan.

‘Plezier met water’ vind ik belangrijk omdat ik graag langs de bloemrijke kades en dijken van Delfland fiets en in een schone Foppenplas zwem. Omdat ik ook graag door de boezemwateren vaar, zet ik mij in om voor elkaar te krijgen dat nieuwe bruggen enkel aangelegd worden, als ze echt nodig zijn, maar dan ook voldoende hoog worden aangelegd en stremmingen snel opgelost worden. Ik zet me in tegen kroos, want kroos verstopt het ‘wierfilter’ van boten en is een ramp voor de waternatuur.

Monstersche sluis in Maassluis

Ik vind het belangrijk om onze cultuurhistorie levend te houden en de monumenten om ons heen een functie te geven die past in het huidige tijdsbeeld. Zo heb ik me de afgelopen 4 jaar ingezet om de Monstersche Sluis weer open en functionerend te krijgen. Met veel plezier constateer ik dat naast Westlandse platbodems nu ook recreanten door de sluis varen, dat de binnenstad van Maassluis er een attractie bij heeft gekregen en dat het monument beter dan ooit onderhouden wordt door de stichting Monstersche sluis.

Stem op AWP niet politiek wel deskundig

Ik wil veilig wonen en omdat we nu al weten dat de Maeslandkering op termijn niet meer voldoet, tijdig nadenken over haalbare oplossingen. Een stem op mij is een stem op een water- en watersportliefhebber die zich in zet voor schoon water, veilige dijken en een betaalbaar tarief!