Delfland

Lammert Bouwer

Strandtenthouder en kustliefhebber

Ik was houder van strandtent Pier 32 op het Zuiderstrand in Den Haag. Ik heb een  duidelijke en gefundeerde mening over het kustgebied van Delfland en ik volg de ontwikkelingen op de voet. Ik ben direct betrokken bij wat er gebeurt en zijn mening is dan ook waardevol.  Ik zie mijzelf ook als volksvertegenwoordiger pur sang.

Ik wil mij vooral inzetten voor een betere communicatie tussen belanghebbenden, zodat zij in een vroeg stadium bij alle plannen betrokken kunnen worden. Verder ben ik van mening dat de natuurfunctie, maar zeer zeker ook de sociale en recreatieve functie van bepaalde delen van het strand behouden moet blijven en niet opgeofferd dient te worden aan (alleen) economische belangen.

Opkomst

In het verleden stemde bij waterschapverkiezingen slechts 25% van de stemgerechtigden, 4 jaar geleden was dat 43%, dus uw stem is echt van belang !