Delfland

Loes Elshof

Zonder water geen leven

Via de AWP wil ik bijdragen aan schoon (oppervlakte-) water met een rijk planten- en dierenleven.
Water waarin wij kunnen recreëren en dat mooi is om naar te kijken. Dit vraagt bijvoorbeeld om schone, voldoende diepe sloten, zonder overdadig kroos. En dus extra onderhoud en handhaving van regels.

maar dan moeten we er wel goed mee omgaan!

Uit afvalwater wordt nu al biogas teruggewonnen. Maar er zijn meer waardevolle grondstoffen zoals fosfaat en cellulose (uit wc-papier). De AWP maakt zich sterk voor terugwinning van cellulose bij onze waterzuivering. Voor een beter milieu en een efficiënter waterbeheer.

Water biedt nog veel meer: je kunt de temperatuur van water gebruiken om huizen te verwarmen !
Ik wil mij er sterk voor maken dat we met deze innovatieve techniek, aquathermie genaamd, meer ervaring opdoen.

Door klimaatverandering neemt droogte toe. Ook regent het vaker en zijn de buien heftiger.
Het waterschap zorgt voor het beheer van ons watersysteem. Maar alleen door gezamenlijke inzet – inwoners, overheid en bedrijven – kunnen we zorgen voor een klimaatbestendige omgeving en duurzaam watergebruik.

Zelf kun je een bijdrage leveren door thuis zuinig te zijn met water (vooral bij droogte) en regenwater zoveel mogelijk in eigen tuin ‘bergen’, zodat het riool bij zware regenval niet overbelast raakt.

Met een stem op de AWP kies je voor oprechte aandacht en inzet voor ons water!

Mijn naam is Loes Elshof, 49 jaar, en ik woon in Delfgauw. Ik ben freelance communicatieadviseur en schrijf als journalist onder andere voor watervakbladen. Daardoor heb ik veel kennis van verschillende wateronderwerpen en ik deel mijn kennis graag, op een begrijpelijke manier en via verschillende communicatiekanalen met anderen.

Kies Loes Elshof, kandidaat no.11 op Lijst 2: AWP niet politiek wel deskundig

Ik weet uit ervaring hoe belangrijk de rol van waterschappen is, maar zie ook volop kansen voor verbetering: meer ruimte voor innovatie en een betere balans in de verdeling van de kosten van ons waterbeheer.

In mijn dagelijks werk ondersteun ik organisaties bij de communicatie over onder andere duurzaamheid.
Daarbij vind ik het belangrijk om mensen een handelingsperspectief te geven.
Wat kun je zelf doen om het verschil te maken?

De zorg voor water is een zorg van ons allemaal, want: zonder water geen leven!