Delfland

Marcel Tielemans

Waterkwaliteit is belangrijk

Mijn naam is Marcel Tielemans. Ik woon sinds 1994 in Den Haag. Ik kwam naar de Hofstad om hoofd van het laboratorium van Duinwaterbedrijf Zuid-Holland, nu Dunea, te worden. Een kleine negen jaar later fuseerde dat laboratorium met drie andere drinkwaterlabs tot Het Waterlaboratorium in Haarlem. Dat bedrijf is verantwoordelijk voor alle waterkwaliteitsmetingen en advisering op het gebied van waterkwaliteit voor Dunea, PWN en de ‘drinkwaterpoot’ van Waternet, en is ook actief op de vrije markt. Van 1 januari 2003 tot aan mijn pensionering op 1 januari 2016 was ik directeur van Het Waterlaboratorium. Je kunt dus wel stellen dat het water mij in het bloed zit.

Ik ben afgestudeerd als scheikundig ingenieur in Eindhoven en heb voor mijn overstap naar de watersector een aantal zeer verschillende functies bekleed bij Billiton, destijds de metaaldivisie van Shell. Daar ben ik ook in aanraking gekomen met watermanagement en waterzuivering.

Stem op AWP niet politiek wel deskundig

Ik zet me graag in voor droge voeten en veiligheid, en zeker ook voor schoon en ecologisch gezond water, verzorgd door een professioneel en efficiënt werkend Hoogheemraadschap van Delfland.