Delfland

Marie-Lène Onland

Wonen 3,5 meter onder NAP

Ik ben opgegroeid in het westen van Noord-Brabant. De tuin van mijn huis was na de watersnoodramp in 1953 het strand, vertelde mijn moeder. Het water stond tot aan ons huis. In de grond van de moestuin die wij hadden een eindje verderop zaten schelpen in de klei. En dat terwijl we hemelsbreed 45 km van de kustlijn afwonen. Ik woon ondertussen al 28 jaar in Den Haag. Nu in Wateringse veld, 3,5 meter onder NAP aan het Hemelwater.

Hoogheemraadschap van Delfland

Als het veel regent of juist heel droog is zie ik nauwelijks verschil in het waterpeil. Terwijl het water in de Zweth 3 meter hoger ligt dan mijn huis. Dan weet ik dat het waterschap haar werk goed doet. Maar ze doet natuurlijk veel meer. Dat heb ik gezien en ervaren tijdens een cursus waterschappen.

Als bedrijfskundig ingenieur begrijp ik dat wat Nederland doet met waterbeheersing enorm indrukwekkend is, terwijl we het allemaal zo gewoon vinden. Maar dat is het niet! Als moeder, zelfstandige en medewerker in de welzijnssector besef ik dat de natuur een wezenlijk onderdeel is voor het welzijn van ons allemaal. Nu én in de toekomst. Natuur en water zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een goede waterhuishouding is daarom van essentieel belang. Niet alleen om droge voeten te houden en schoon water te kunnen drinken, maar ook om te kunnen blijven varen, zwemmen en te genieten van de natuur.

Goede waterhuishouding

Het AWP is geen politieke partij maar een belangenpartij die staat voor een goede waterhuishouding. Mijn denkwijze komt overeen met de zienswijze van de AWP. Daarom heb ik me bij de AWP aangesloten en wil me dienstbaar maken voor een goede waterkwaliteit voor gebruiker, inwoners en bedrijven. Ik vind dat de verdeling van de beschikbare middelen voor het Hoogheemraadschap efficiënt ingezet moet worden, met oog voor duurzaam gebruik en zuivering van water. De verdeling van de kosten over gebruikers en vervuilers moet eerlijk en reëel zijn.

Steun ons en stem op de AWP !