Delfland

Mark Lucassen

Bekend en vertrouwd met water

Ik woon mijn gehele leven in Delfland. Ik ben opgegroeid in Delfland en ben ook bekend met de verschillende kenmerken van dit stroomgebied.

Opgeleid als Bouwkundige in Den Haag en ook altijd werkzaam geweest in dit gebied. Als gebieds- en vastgoedontwikkelaar ben ik vooral actief in de regio Delft, Leidschendam Voorburg, Boskoop en Rotterdam. Bij de diverse gebiedsontwikkelingen speelde waterhuishouding altijd een belangrijke rol.

Creatieve watercompensatie

Ik ben bekend met het maken van Watertoetsen, en het bepalen van compensatie voor toename van verhardingsoppervlakken. In dat opzicht is er de laatste paar jaren een belangrijke verschuiving gaande. Men is creatiever geworden bij het oplossen van waterberging. Ik vind dat een zeer interessante materie en een uitdaging in het meedenken daarover. De noodzaak om na te denken over een betere wijze van waterberging zal naar de toekomst een steeds grotere rol gaan spelen. Bodemdaling is daarbij een van de belangrijke thema’s. Hoe kan wateroverlast voorkomen of vertraagd worden, als het water ons bijna aan de lippen staat? Moeten we nadenken over overloopgebieden? Opvang van water kan en moet op een betere manier. Er zijn goede alternatieven voor waterberging.

Terugwinning van fosfor en andere reststoffen

Iets dat mij enorm fascineert is het terugwinnen van fosfor uit het rioolwater. Ik ben van mening dat we dat op wat grotere schaal zouden moeten ontwikkelen. Er zijn in Nederland al van dit soort terugwin-installaties aangelegd. Deze installaties blijken prima te werken, en schijnen ook in hun exploitatie rendabel te zijn. Hetzelfde geldt voor het afvangen en filteren van andere reststoffen zoals cellulose, microplastics en medicijnstoffen.

Hiervoor wil ik mij graag inzetten.

Veiligheid

Delfland heeft vanzelfsprekend een duidelijk beeld van haar kwetsbare waterkeringen. Op diverse plekken zijn we te kwetsbaar geworden en is verbetering noodzakelijk. Een gedegen plan van aanpak om te komen tot verbetering is van het grootste belang. Verbetering van de waterkeringen is dus iets dat ik hoog in het vaandel heb staan.

Waarom de AWP ?

Omdat watermanagement in mijn optiek niet gegeven zou moeten zijn door politieke motieven, heb ik gekozen voor de Algemene Waterschapspartij AWP.