Delfland

Peter van Bruggen

Droge voeten in de Delta

Met overtuiging heb ik me aangemeld als lijstduwer van de AWP. Iedereen heeft met water te maken. We leven hier in Nederland in een delta die wordt gevormd door de Rijn, de Maas en de Schelde. Het regenwater uit het buitenland moet via deze rivieren worden afgevoerd. Bij langdurige regenval willen we droge voeten houden.

AWP niet politiek wel deskundig

Polders moeten bemalen worden en de bodem mag niet verder dalen. Een bijkomend probleem is de zeespiegelstijging tgv de klimaatverandering. Wanneer moeten we de dijken verhogen en verzwaren en dat niet alleen in ons land.

In mijn woonplaats Delft zijn er problemen met de stand van het grondwater.

Voor mij staat de letter W van de AWP ook voor waakzaamheid!