Delfland

Poul de Haan

Deskundig en een horzel

Geboren in Delft, maar niet getogen, want mijn schoolopleiding heb ik in Nederlands-Indië en Suriname genoten. Vanaf 1965 ben ik woonachtig in Delft, omdat ik Civiele Techniek ging studeren op de TH-Delft (nu TU-Delft). Sinds oktober 2012 gepensioneerd ambtenaar en daarvoor 16 jaar werkzaam bij Rijkswaterstaat.

Ik ben afgestudeerd als Civiel Ingenieur (Weg- en Waterbouwkunde) in Delft met de specialisatie Gezondheidstechniek (drinkwaterbereiding, afvalwaterzuivering en Milieutechniek) en was een aantal jaren werkzaam in de bodemsanering voor Gemeentewerken Rotterdam.

In 2015 vond ik het tijd om mij in te zetten voor het waterschapsbestuur van Delfland. Niet als gekozen lid van de Verenigde Vergadering, maar als ondersteunend lid (fractie-secretaris, 4 jaar) en daarbij ca de laatste 2 jaar vaste vervanger in de commissie Gezond, Schoon en Gezuiverd water (GSG) heb ik volop meegedraaid in de fractie. Het AWP-team heeft zich in deze periode ontwikkeld tot de AWP-afdeling Delfland met veelbelovende jonge kandidaten op de kieslijst.

Resultaten

In de afgelopen periode hebben we zwaar ingezet op het niet laten stijgen van de zuiveringsheffing. En dat is gelukt, de zuiveringsheffing is gelijk gebleven en dat kan zelfs voor de komende periode worden doorgezet.
Daarnaast hebben we bereikt dat de Monstersche sluis weer werkt en dat het eigendom en beheer is overgedragen aan een stichting.
Ook is voor een proefperiode de Strijp opengesteld voor het bevaren met een klein formaat schepen.

Inzet de komende periode

De chemische waterkwaliteit van de Delflandse wateren verbetert niet snel genoeg. De bronnen moeten worden opgezocht en goed en direct worden aangepakt.
De zuiveringsheffing moet ook weer gelijk blijven en zeker niet stijgen.
En er moeten meer grondstoffen en energie worden teruggewonnen uit het rioolwater en worden hergebruikt.

Plezier met en op het water

Tijdens mijn studie, en ook na het afstuderen tot nu toe, heb ik vele uren op en naast het water van de Schie en Vliet doorgebracht als stuurman en coach van roeiploegen.

Daarom ben ik voor een veilige en droge omgeving voor bewoning en bedrijfsactiviteiten in het beheergebied en sta ik voor schoon en betrouwbaar water in kanalen, grachten en sloten, maar wel tegen een aanvaardbare prijs.

Dat schone en betrouwbare water in kanalen is zeker noodzakelijk voor de waterrecreatie en in het bijzonder de roeisport.

Stem dus op de AWP Delfland !